Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Internmedicin

Internmedicin är ett av sjukhusets största verksamhetsområden. Här utreds och behandlas patienter för några av de vanligaste folksjukdomarna, dels akuta fall, dels sjukdomar med långsamma förlopp.

Foto: DS fotoavdelning

Medicinkliniken erbjuder dygnet runt kvalificerad vård som omfattar både sluten- och öppenvård.

De flesta patienter som vårdas på avdelningarna kommer in via akutmottagningen. Med hjälp av sjukdomshistoria, kroppslig undersökning, blodprover, röntgen och andra undersökningar ställer vi diagnos och erbjuder behandling.

Inom internmedicin finns specialister på de inre organens sjukdomar som till exempel diabetes, blodproppssjukdomar, lever- och tarmsjukdomar, lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar och stroke.

Sjukhusets Strokeenhet ligger i framkant när det gäller vård av strokepatienter på vårdavdelning och har tidigare utsetts till Sveriges bästa av det nationella strokeregistret. Bakom utnämningen ligger ett mångårigt och ständigt pågående arbete för att utveckla det akuta omhändertagandet och hela vårdkedjan därefter. Alla patienter med misstänkt stroke blir omhändertagna av ett stroketeam redan på akutmottagningen.

Den lungmedicinska enheten har en ny lungavdelning och en mottagning som utför bronkoskopier utan väntetider. Sjukvården bedrivs integrerat med undervisning och utbildning av studenter inom olika kategorier och har en omfattande forskningsverksamhet.