Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ortopedi

Verksamhetsområdet ortopedi bedriver akut och planerad vård med inriktning på skador och sjukdomar i rörelseapparaten.

Foto: DS fotoavdelning

Verksamheten har mångårig och omfattande erfarenhet av basal till komplex fraktur- och ledproteskirurgi, och ligger långt framme när det gäller behandling av andra skador och sjukdomar i både skelett och mjukdelar.

Kliniken har utvecklat flera framgångsrika vårdprocesser för förbättrat och effektivt omhändertagandet av ortopedpatienter. Till exempel har tiden till operation av höftfrakturer minskat markant för majoriteten av dessa patienter.

Klinikens spetsområden utgörs av lednära frakturkirurgi, övre extremitetens kirurgi, såsom axel-, armbågs- och handoperationer, samt ledprotesoperationer i höft- och knäled. Inom ledprotesområdet innehar vi en stark position både som referensklinik för andra ledprotesopererande kliniker och som stor aktör av omoperationer vid tillstötande komplikationer.

Ortopedkliniken är uppdelad i Traumasektionen, Ledprotessektionen samt Dagortopediska sektionen. Verksamhetsområdet rymmer även kliniska vårdavdelningar, poliklinisk mottagningsverksamhet samt paramedicinska sektionen som servar hela Danderyds sjukhus med fysioterapi, arbetsterapi och dietistbehandlingar.

Årligen tas drygt 40 000 patienter emot på ortopedens akut- och polikliniska mottagningar samt samt ca 10 000 öppenvårdsbesök inom paramedicin. Drygt 5 000 operationer utförs, varav mer än 70 procent är akuta.

Inom kliniken bedrivs högkvalitativ patientnära klinisk forskning och internationell uppdragsforskning, framför allt inom områdena trauma, ledproteser och axlar. Men även inom logistik och utvecklings-/innovationsområden bedrivs högkvalitativ forskning.

Ortopedkliniken på Danderyds sjukhus har ett stort ansvar för att utbilda framtidens sjukvårdskompetens. Det gör vi i form av grundutbildningar av många olika sjukvårdsprofessioner, bl a i Karolinska Institutets regi. Vi driver även verksamhetsförlagd klinisk utbildning i sluten- och öppenvård för läkare, sjuksköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter.