Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Styrelse

Danderyds sjukhus är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Ägaren utser bolagets styrelse.

Helena Holmstedt, Henrik Gaunitz, Yvonne Haglund Åkerlind, Bechir Eklund, Erik Näslund, Birgitta Eklund, Hans Erntell Nedre: Patrik Emanuelsson, Göran Stiernstedt, Christina Rapp Lundahl, Christina Widerberg Söderholm, Camilla Vahlberg

Sedan juni 2016 har Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB en gemensam styrelse (exklusive arbetstagarrepresentanterna) för att samordna frågor mellan sjukhusen.

Styrelse:

 • Göran Stiernstedt, ordförande
 • Bechir Eklund, sekreterare
 • Christina Rapp Lundahl, ledamot
 • Christina Widerberg Söderholm, ledamot 
 • Erik Näslund, ledamot
 • Helena Holmstedt, ledamot 
 • Henrik Gaunitz, ledamot 
 • Patrik Emanuelsson, ledamot
 • Yvonne Haglund, vd

Arbetstagarrepresentanter:

 • Hans Erntell, SACO, suppleant
 • Camilla Vahlberg
 • Birgitta Eklund