Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Tal

Talkliniken bedriver både specialiserad öppenvård och primärvårdslogopedi inom ramen för Vårdval Stockholm.

Foto: DS fotoavdelning

Kliniken tar emot barn och vuxna med tal-, språk- och röstproblem och utreder barn och vuxna med dyslexi och dyskalkyli.

Förutom huvudmottagningen på Danderyds sjukhus har talkliniken ytterligare sju mottagningar som finns i närliggande kommuner. Två språkförskolor och språkklasser ingår också i verksamheten. 

Oralmotoriskt Centrum, OMC, är talklinikens specialverksamhet för patienter med mer komplexa oralmotoriska problem eller dysfagi. OMC erbjuder också logopedisk bedömning för inneliggande patienter på sjukhuset. Spädbarn med sugproblematik tillhör klinikens yngsta patientgrupp. 

Vid kliniken arbetar till största delen logopeder, men här finns också psykologer, tandläkare och tandsköterskor. Nära samarbete bedrivs med andra yrkesgrupper utanför kliniken, till exempel läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och pedagoger inom skola och barnomsorg.