Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kompetenskort för undersköterskor

Danderyds Sjukhus AB har utarbetat ett kvalitetssäkrat kompetenskort för undersköterskor. Kortet är en bekräftelse på vilka sjukvårdstekniska moment som får utföras av undersköterskor inom DSAB.

Kompetenskortet är utformat i tre delar som omfattar både teori och färdighetsträning samt examination. Det är verksamhetscheferna inom respektive klinik/verksamhetsområde som beslutar om kompetenskort.

Vid KTC erbjuds möjligheter till såväl färdighetsträning som examination i de olika momenten.