Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Simuleringsenheten

Simuleringsenhetens målsättning är att bidra till ökad patientsäkerhet genom att erbjuda övningar av medicinska scenarion i trygg lärandemiljö med kompetent handledning och återkoppling. Vi tydliggör förutsättningar utifrån CRM-konceptet där team och kommunikation är av stor betydelse.

På simuleringsenheten är vi alla certifierade instruktörer i medicinsk simulering. Vi utbildar både medarbetare och studenter genom realistiska medicinska scenarion där man tränar på förutbestämda mål. Simuleringen anpassas efter önskemål och behov.

Simuleringen består av introduktion, scenario och återkoppling på lärandemålen. Alla delar tydligt strukturerade. Simuleringsenheten disponerar metodrum för träning av medicinskt omhändertagande under trygga förhållanden.

Patienten är en avancerad patientsimulator vars anatomi och fysiologi liknar en människas. Vi har inspelningsmöjligheter samt miljö som kan ändras utifrån övningens lärandemål, karaktär och önskemål

Simulering
Foto: Carin Wesström

Simuleringsenheten genomför också den sjukhusövergripande interprofessionella teamträningen "Larmet Går". Den innebär att oannonserade övningar med simulerade hjärtstopp iscensätts på olika vårdenheter. 

Kontakt:

Marie Therborn
Ansvarig simuleringsenheten
Utbildningsledare
08-123 590 27
marie.therborn@sll.se

Carina Wallingstam
Utbildningsledare
Anestesisjuksköterska
08-123 554 91
carina.wallingstam@sll.se