Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Studenter och elever

Danderyds sjukhus har en stor klinisk utbildningsverksamhet för studenter och elever från olika vårdutbildningar. Vi har ett växande utbildningsuppdrag där läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter är de största studentgrupperna.

Foto: DS fotoavdelning

Samordnaren för verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är navet mellan lärosätena som beställer utbildningsplatserna och vårdverksamheten där den studerande utför sitt verksamhetsintegrerade lärande. En del av utbildningen sker på Kliniskt träningscentrum, KTC och Simuleringsenheten.

Om du studerar till läkare i annat land kan du läsa mer här.

If you study medicine in a country other than Sweden but wish to perform part of your medical practice at Danderyds sjukhus, your practice has to be funded and be part of an exchange program. For more information, please contact Karolinska Institutet.

Högskolestudenter
På Danderyds sjukhus erbjuder vi verksamhetsintegrerat lärande för blivande

 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Fysioterapeuter
 • Barnmorskor
 • Röntgensjuksköterskor
 • Specialistsjuksköterskor
 • Biomedicinska analytiker
 • Kliniska faramaceuter
 • Arbetsterapeuter 
 • Apotekare
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Dietister
 • Socionomer
 • Naprapater
 • Kiropraktorer

Elever
Elever från vård- och omsorgsprogram har sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL) på Danderyds sjukhus. Sjukhuset tar även emot elever som utbildar sig till medicinska sekreterare och steriltekniker.
Platserna beställs och bokas via skolans studie- och yrkesvägledare eller av yrkeshögskolans lärare.

Prao
Sjukhuset tar emot elever för prao (praktiskt arbetslivsorientering) från årskurs åtta och nio under en till två veckor.
Platserna beställs och bokas via gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare genom att maila: prao.ds@sll.se

Kontakt och information:
Malin Ransgart – VIL/VFU-samordnare
08-123 570 72 
0736-681502
malin.ransgart@sll.se

Helena Lindén – Studierektor för kliniska utbildningar
08-123 582 73
helena.linden@sll.se