Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Våga prata om döden

Livets slutskede och döden kan många uppleva som svårt och skrämmande att prata om, trots att det drabbar oss alla. För att uppmärksamma att just prata om döden kan underlätta och göra livets slutskede bättre har vi samlat ett antal artiklar som berör ämnet på olika sätt. Vi uppmanar alla att våga #prataomdöden.


Förläng livet, inte döendet

– Döden är oundviklig på ett akutsjukhus. Inte sällan är det vi läkare som är de sista som inser att en patient är döende. Ofta är det undersköterskorna som ser det först. Det är undersköterskorna som ser när patienten inte orkar äta längre, inte orkar sitta upp lika länge. Saker som inte syns på labblistan eller på röntgen.

Det berättar Johan Herlin Ejerhed, specialistläkare i internmedicin på medicinkliniken i senaste avsnittet av Akutsjukhuset.

Värdigt och respektfullt även under övning

En nästan andaktsfull tystnad råder då en grupp undersköterskor ska träna svepning. Momentet, som ingår i en utbildning för undersköterskor på Danderyd sjukhus, präglas av stor respekt för den avlidna.

Volontären vid sängkanten

Det började med en volontär. Idag är de 20 frivilliga pensionärer som läser, sjunger, tröstar eller bara finns vid den döende patientens sida.

På Danderyds sjukhus ska ingen behöva dö ensam

Nyårsafton 2011 läste ST-läkaren Charlotte Thålin, Medicinkliniken, en artikel i SvD som berörde henne djupt. Den handlade om att 1 av 4 sjukhuspatienter dör ensamma, utan vare sig anhöriga eller personal bredvid sig. Det ville Charlotte ändra på och startade därför ett projekt som nu är permanent på Danderyds sjukhus.

Livet efter döden

Någon dör och kvar står förtvivlade anhöriga. Sedan Danderyds sjukhus akutklinik införde anhörigstödjare för tre år sedan, kommer nästan ingen anhörig längre tillbaka med ångest eller fysiska symtom till följd av traumat att förlora någon.

Det viktiga samtalet och det svåra beslutet

På Danderyds sjukhus njur- och hjärtmedicinska kliniker samtalar personalen med patienter och anhöriga om möjligheten och rätten att avstå eller avsluta livsuppehållande behandling – och om de lindrande alternativ som står till buds. Ett samtal som är lika viktigt som svårt.

Volontärer stöttar vid livets slut

”Volontärer vid sängkanten” började som ett projekt på Danderyds sjukhus våren 2013. Idag finns 20 Röda kors-värdar på Medicinkliniken, som håller en hand eller klappar en kind när det behövs som mest.

Defibrillatorn räddar liv – och kan ge en plågsam död

Allt för många av dem som har en inopererad defibrillator får en plågsam död. I dödsögonblicket får patienten en stöt, som inte längre kan rädda hennes liv. Ändå deaktiveras många defibrillatorer aldrig.

Ställföreträdande hopp – en dag med sjukhusprästen

I Sverige har alla patienter rätt till andlig vård. Prästen Lisa Axelsson Runeborg tillhör Danderyds församling men har sitt arbetsrum vid Sjukhuskyrkan, där hon tillbringar en stor del av arbetsveckan.

Studie kring patienter med hjärtstartare

Drygt 8 000 svenskar har en inopererad hjärtstartare som räddar liv. Tyvärr är det så att den fortfarande är aktiverad i livets slutskede hos alldeles för många patienter, vilket kan innebära onödigt lidande.

Danderyds sjukhus tar ansvar för det svåra samtalet

Det kommer en tid när den livsuppehållande dialysen bör avslutas. För patientens skull. När det inte blir värdigt längre. Då måste vi inom vården våga ta det svåra samtalet. Helst ska vi ha förberett patient och anhöriga på det långt tidigare. Det kräver mod och empati, men det är vårt ansvar.

En vän i livets slutskede

Palliativregistret rapporterar om att det fortfarande är 1 av 4 som dör ensam på sjukhus. Men så är det inte längre på Danderyds sjukhus. Sedan volontärprojektet infördes 2013 har ca 2 000 svårt sjuka patienter haft en medmänniska vid sin sida.

Ingen ska behöva dö ensam

– Att bara vara en medmänniska, som lyssnar och håller en hand, betyder mycket för en svårt sjuk patient.
I podden Akutsjukhuset berättar chefsjuksköterskan Charlotte Julius om artikeln i SvD som berörde så starkt att hon och hennes kollegor förändrade situationen och såg till att människor får ett mer värdigt slut.

Forskning om hjärtstartare i livets slutskede

Efter fyra års studier disputerar nu hjärtsjuksköterskan Annika Kinch Westerdahl med avhandlingen ”Implantable defibrillator at end of life – with emphasis on deactivation and guideline compliance”.