Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Cellprov räddar liv

Cellförändringar är sällan cancer. När de upptäcks i tid kan de behandlas och därmed inte utvecklas till cancer. Ulrika drabbades av långt framskriden livmoderhalscancer men i dag är hon fullt frisk.


Lyssna på avsnittet


Ulrika var mitt i livet - upptagen med familj och jobb - så hon missade kallelsen till cellprovskontroll. Sen blev hon sjuk och av någon anledning förstod hon direkt att det var cancer. Ett besök hos gynekolog bekräftade hennes misstanke.

- Jag lade allt fokus på att bli frisk, berättar Ulrika i podden. Jag hade ju tre barn, jag kunde inte bara försvinna.

Hon ville själv berätta för barnen, rakt men skonsamt, så hon sa; "Jag har fått cancer, som man kan dö av. Men jag har fått en sort som man inte dör av."

Ulrika fick operera bort livmoder, äggstockar och även lymfkörtlarna. Efter det genomgick hon en lång behandling med både strålning och cytostatika. Det var tio år sedan.

En cellförändring betyder inte att det är cancer

Livmoderhalscancer är en ovanlig sjukdom idag - tack vare gynekologisk cellprovskontroll.

- Det är en billig men livsviktig försäkring för alla kvinnor som blir kallade eftersom det gör det möjligt att hitta förstadier till cancer som då kan behandlas och stoppas, säger gynekologen och forskaren Maria Persson i podden.

Knappt sju procent av proverna visar på cellförändringar som måste utredas vidare. Men en cellförändring betyder inte automatiskt att kvinnan har cancer; de flesta avvikande cellprover är inte cancer.

10-15 år att utveckla livmoderhalscancer

Det kan ta upp till 10-15 år att utveckla en livmoderhalscancer från det att cellförändringarna uppstår. Därför det är så viktigt att gå på sina cellprovskontroller. Om det visar sig då att kvinnan redan har utvecklat livmoderhalscancer är det viktigt att den upptäcks i ett tidigt skede, för då är prognosen till överlevnad betydligt bättre.

Nästan alla har någon gång haft HPV-virus

De flesta som har haft sexuella kontakter blir någon gång i livet smittad med HPV-virus. Oftast läker infektionen ut av sig själv, men ibland leder den till cellförändringar. Som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer.

Sedan 2007 är det möjligt att vaccinera sig mot HPV-virus. Något som bör ske innan sexdebuten, annars finns risken att kvinnan redan blivit smittad. Vaccinet skyddar till 70 procent mot det virus som sedan kan utvecklas till livmoderhalscancer. Det skyddar även mot kondylom. Även om du har vaccinerat dig är det viktigt att gå på cellprovskontroller.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korta fakta

    • Alla kvinnor mellan 23-64 år, blir kallade för regelbunden cellprovskontroll.
    • 8 av 10 kvinnor i Sverige går på sin kontroll. Bland unga (23-25 år) är siffran ännu högre, 9 av 10.
    • Sedan cellprovstagning infördes 1967 har livmoderhalscancer – och dödligheten – mer än halverats.
    • Vanliga symtom på livmoderhalscancer är blödningar vid samlag eller ansträngning. Blodiga flytningar kan vara ett tecken på livmoderhalscancer. Kontakta alltid en gynekologmottagning vid dessa symtom.
    • Varje år får cirka 460 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer varav ca 150 dör av sin cancer.

Publicerat 2017-10-13