Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Vi behöver förstärkning

Nu är vi mitt i "den andra vågen" av covid och vi behöver förstärkning!

Danderyds sjukhus arbetar med att öka kapaciteten för att vid behov kunna ta emot en ökning av patienter med covid-19. Är du vårdutbildad och vill bidra för att stärka upp för det utökade vårdbehovet? Välkommen med din ansökan!

Här skickar du in ansökan om du är sjuksöterska, specialistsjuksköterska eller barnmorska
Vi söker dig som är legitimerade sjuksköterska eller barnmorska med 2 års yrkeserfarenhet från akutsjukvård/erfarenhet av intermediärvård eller specialistsjuksköterska inom anestesi och/eller intensivvård

Här skickar du in ansökan om du är läkare
Vi söker läkare till yttre triage. Här säkerställer du att patienterna hänvisas till den vårdform som är bäst anpassad för patienten samt identifierar och journalför patienter med bekräftad el misstänkt covid-19.

Här skickar du in ansökan om du är undersköterska
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet från akutsjukvård eller är i slutet av dina studier till sjuksköterska (från termin 3) eller läkare (från termin 9).

Välkommen till Danderyds sjukhus!