Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Till dig som vill hjälpa till i coronatider

Vill du bidra med vårdkompetens, tid, donationer eller har du ett företag som producerar skyddsutrustning – läs mer här!

Exteriör blommor byggnad

Vårdkompetens

Med anledning av det nya coronaviruset har behovet av vårdpersonal ökat. Vi söker dig som är utbildad undersköterska, legitimerad sjuksköterska, legitimerad läkare eller är i slutet av dina studier till läkare eller sjuksköterska. I denna lista hittar du alla våra lediga jobb. 

Skänka skyddsprodukter?

Det är många producenter av skyddsutrustningsprodukter som erbjuder sig att skänka produkter till vårdverksamhet. Vill du donera denna typ av produkter, mejla till tips_materialforsorgning region stockholm.karolinska@sll.se

Skänka livsmedel eller förbrukningsvaror?

Vi är oerhört glada och tacksamma för alla erbjudanden om gåvor men måste i dagsläget tacka nej till livsmedel och andra produkter som erbjuds från privatpersoner. Dels på grund av hygienkrav och dels på grund av regler för livsmedelshantering. 
Kan du som professionell leverantör av livsmedel uppfylla de krav som finns får du gärna meddela vår kontaktperson så får vi avgöra mottagande från fall till fall. 

Vi kan ta emot

  • större kvantiteter av obrutna/förslutna förpackningar med dryck.
  • större kvantiteter av obrutna/förslutna förpackningar styckförpackat godis tex karameller, bars m.m.
  • erbjudanden och rabatter från restauranger, hotell m.m. dit personal kan gå utanför arbetstid.

Berätta vad du vill bidra med så återkommer vi!

För donation av mat, mejla till mathias.lindhe@hotellmorby.se

För donation av godis, dryck, frukt och dylikt, mejla till victoria.ek@sll.se

Vi kan inte

  • ta emot gåvor i mindre omfattning eller livsmedel från privatpersoner så som t.ex. hembakat och hemlagat.
  • köpa något från ert företag.
  • bidra till er marknadsföring genom att uppmärksamma era bidrag eller gåvor i våra kanaler, t.ex. på instagram.

Sälja skyddsprodukter?

Det är också många leverantörer som har alternativa skyddsutrustningsprodukter (i förhållande till vårdens ordinarie produkter) att erbjuda vården. Dessa leverantörer kan mejla till inköpsenheten på Region Stockholm på tips materialforsorgning region stockholm.karolinska@sll.se  där inkomna erbjudanden sorteras och stäms av med Vårdhygien och Medicarrier innan beslut fattas om inköp eller ej.

Övriga donationer

Läs mer på Region Stockholm/vill du hjälpa till om hur du kan bidra och hjälpa sjukvården, personal och patienter.