Akutvårdsbyggnaden Danderyds sjukhus

Angående IVOs granskning av vården vid Danderyds sjukhus

Vi välkomnar IVOs granskning av vår verksamhet.

Sjukhuset arbetar med kontinuerliga förbättringar av akutflödet för att förbättra patientsäkerheten och omhändertagandet av patienter som söker akut. Vi kommer nu att granska beslutet och prioritera ytterligare åtgärder som ska vidtas på kort och på lång sikt och återkomma till IVO inom utsatt tid senast den 31 oktober 2022. Under tiden pågår utvecklingsarbetet vid sjukhuset där samtliga verksamheter och andra vårdgivare i regionen samverkar för att säkerställa en god och patientsäker vård med så kort väntetid som möjligt.

- Vi prioriterar åtgärder för att minimera patientsäkerhetsrisker, att väntetiderna hålls så korta som möjligt och att arbetsmiljön för våra medarbetare ska vara god, säger Åsa Hammar, Chefläkare på Danderyds sjukhus.