Besöksrekommendationer

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har vi besöksrekommendationer på Danderyds sjukhus. Rekommendationerna gäller även för dig som är vaccinerad.

Vissa verksamheter har fortfarande besöksförbud.

Observera att vissa verksamheter som vårdar patienter med särskild risk för svår covid-19 sjukdom fortfarande har särskilda besöksrestriktioner. Ta hänsyn och följ alltid de anvisningar som finns lokalt hos olika verksamheter inne på sjukhuset. Du får anvisningar från personalen om var i lokalerna du får vistas och hur länge du får stanna. Både patienter och medföljare ska alltid följa dessa regler. Vid frågor, kontakta personalen på aktuell vårdenhet innan besöket, via växeln på 08-123 550 00.

  • Besök helst sjukhuset ensam. 
  • Besökare/medföljare ska inte ha feber eller tecken på luftvägsinfektion (då gäller besöksförbud).
  • Använd gärna munskydd och tvätta eller sprita händerna innan besöket.

Förlossning och eftervård

En person, partner eller annan närstående, får närvara under förlossningen om hen är frisk. I de fall mor och barn behöver eftervård på sjukhuset får partner/närstående följa med till Hotell BB samt eftervården på avdelning 16 och 17. Läs mer om att föda barn under covid-19-pandemin.

Kontakta avdelningen eller mottagningen som du vill besöka om du är osäker.

Har du en kallelse till sjukhuset?

Här finns info för dig som har ett planerat vårdbesök
Här finns info för dig som har en planerad operation