Besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare råder ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.

Besöksförbud

Det råder generellt besöksförbud men undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuk patient, för medföljande till vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning eller med kognitiv svikt som demens. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom. Besöksförbudet gäller inte vårdnadshavare till barn.

Förlossning och eftervård

En person, partner eller annan närstående, får närvara under förlossningen om hen är frisk. I de fall mor och barn behöver eftervård på sjukhuset får partner/närstående följa med till BB. Läs mer om att föda barn under covid-19-pandemin.

Kontakta avdelningen eller mottagningen som du vill besöka om du är osäker.

Har du en kallelse till sjukhuset?

Här finns info för dig som har ett planerat vårdbesök
Här finns info för dig som har en planerad operation