Generella besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare, råder generella besöksrestriktioner.

Besöksrestriktioner

Kontakta alltid aktuell avdelning eller mottagning före besöket för att få information om lokala besöksrutiner på aktuell avdelning eller mottagning.

Det råder generella besöksrestriktioner, men undantag kan göras vid behov, bland annat för närstående till kritiskt sjuk patient, för medföljande till vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning eller med kognitiv svikt som demens. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom. Besöksbegränsningen gäller även om du är vaccinerad.

Besöksrestriktionerna gäller inte vårdnadshavare till barn. Använd munskydd under hela besöket och sprita händerna. Följ anvisningarna på aktuell avdelning eller mottagning.

Förlossning och eftervård

En person, partner eller annan närstående, får närvara under förlossningen om hen är frisk. I de fall mor och barn behöver eftervård på sjukhuset får partner/närstående följa med till BB. Läs mer om att föda barn under covid-19-pandemin.

Kontakta avdelningen eller mottagningen som du vill besöka om du är osäker.

Har du en kallelse till sjukhuset?

Här finns info för dig som har ett planerat vårdbesök
Här finns info för dig som har en planerad operation