Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Generellt Besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har sjukhuset ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuk patient, för medföljande till vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning eller med kognitiv svikt som demens. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom. Besöksförbudet gäller inte vårdnadshavare till barn.

En person, partner eller annan närstående, får närvara under förlossningen om hen är frisk. I de fall mor och barn behöver eftervård på sjukhuset får partner/närstående följa med till BB. Efter att partner/närstående har lämnat BB-avdelningen får hen inte komma åter.

Kontakta avdelningen eller mottagningen som du vill besöka om du är osäker.