Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Danderyd börjar covid-vaccinera njurtransplanterade och dialyspatienter

Nu i mars har Danderyds sjukhus börjat vaccinera de egna dialys- och njurtransplanterade patienterna. Patienterna ingår i Fas 2 i Folkhälsomyndighetens prioritering.

Vaccinationscentrum och Njurmedicinska kliniken arbetar tillsammans och har ställt om sin verksamhet för att kunna ta emot de nya grupperna.

Snabb start för Vaccinationscentrum

Vaccinationscentrum byggdes upp i rekordfart i början av året för att vaccinera medarbetarna och nu görs ytterligare justeringar. De medarbetare som ska få sin andra vaccindos får givetvis den när det är dags.

– Nu när medarbetarvaccinationerna tillfälligt pausas efter beslut i Region Stockholm ställer vi snabbt om ännu en gång och utnyttjar kompetensen och resurserna som finns på Vaccinationscentrum. Vi gör ett viktigt jobb med att kunna erbjuda en säker och smidig vaccination för den här patientgruppen på Danderyds sjukhus, säger Per Wahlenius, projektledare för vaccinationsarbetet på sjukhuset och chef för Clinicum, och understryker att allt bygger på ett nära samarbete inom sjukhuset och med Karolinska Universitetssjukhuset.

Bra lösning för särskild patientgrupp

De patienter som behandlas vid sjukhusets fem hemodialysmottagningar kommer att erbjudas vaccinationen på plats i samband med sin dialysbehandling. Alla njurtransplanterade patienter och de patienter som har dialysbehandling i hemmet får ett brev med information om hur de kan bli vaccinerade på Vaccinationscentrum.

– Det här känns som en väldigt bra lösning, särskilt för våra dialyspatienter som kommer flera gånger i veckan för sin behandling. Genom att kunna erbjuda en vaccination samtidigt som de är här slipper de ännu mer sjukvårdstid i sitt liv, säger Björn Samnegård, klinikchef på Njurmedicinska kliniken.

Patienterna som ska vaccineras på Vaccinationscentrum anmäler sig i Alltid öppet-appen och fyller i en hälsodeklaration. Med den som grund tas beslutet om patienten ska vaccineras och vilka förberedelser som krävs.

Även de som bor tillsammans med en patient från grupperna ska vaccineras i den nu pågående vaccinationsfasen, men de vaccineras inom primärvården.

Värdefullt för högriskpatienterna

– Det är klart att det här uppdraget från Regionen är en viss utmaning för sjukhuset, men det är otroligt värdefullt för patienterna som tillhör dessa högriskgrupper att vi kan erbjuda denna möjlighet. Förberedelserna går bra eftersom vi har ett fantastiskt samarbete med Vaccinationscentrum, som gör en mycket viktig insats, säger Björn Samnegård.

Vaccinationscentrum har tillgång till farmaceuter som iordningsställer vaccinet för såväl alla dialyspatienter som för dem som ska vaccineras på Vaccinationscentrum.

– Vaccinationerna är igång och vi har anpassat lokalerna så de bättre ska motsvara en patientmottagning – hittills har vi ju endast tagit emot och vaccinerat medarbetare, säger Per Wahlenius.

En arm som får en vaccinspruta