Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Deltagare sökes till studie om covid-19

Har du kvarvarande symptom efter covid-19-infektion och vill vara med i en forskningsstudie?

Smärt- och utmattningsrehab, Smärtkliniken, St. Görans sjukhus och Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus är huvudmän för en forskningsstudie för personer som har kvarstående symtom efter covid-19-infektion med funktions- och aktivitetsnedsättningar. Syftet med projektet är att öka kunskap om den nya postcovid-19-gruppen och dess rehabiliteringsbehov samt testa multimodal internetbaserad rehabilitering med i lämpliga fall individuella arbetslivsinriktade tilläggsinsatser.

Här kan du läsa mer om projektet och anmäla dig till forskningsstudien.