Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Geriatriken till DSAB

Den 8 januari 2020 övergick Danderydsgeriatriken organisatoriskt till att bli en del av Danderyds Sjukhus AB.

– Det finns många fördelar med att Danderydsgeriatriken nu är en del av Danderyds Sjukhus AB. Med geriatriken i samma organisation som akutvården förbättras förutsättningarna ytterligare för en trygg och säker vård för våra äldre, sköra patienter, säger vd Yvonne Haglund Åkerlind. 

I och med detta ges den geriatriska vården på Danderyd möjlighet att utvecklas ytterligare, eftersom akutsjukhusets resurser kommer närmare geriatriken och blir mer tillgängliga.

Patienter som läggs in på geriatriken har ofta svikt i flera organ, men är inte akut instabilt sjuk i t ex hjärtinfarkt eller ett annat specifikt organ. De är beroende av andra för att klara sitt dagliga liv och har ofta behov av rehabilitering. Denna patientggrupp behöver ett team där alla geraitrikens professioner ingår. I teamen på Danderydsgeriatriken finns läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och i vissa fall även logoped, dietist och kurator.

Fakta om Danderydsgeriatriken

Geriatriken består av fyra vårdavdelningar (31, 32, och 37) med 87 vårdplatser samt en minnesmottagning och osteoporosmottagning.

Till geriatriken remitteras patienter från vårdcentraler, akutmottagningar, vårdavdelningar, ambulanser, närakuter och jourläkarbilar. Kliniken har eget begränsat upptagningsområde i nordöstra Stockholm, men inläggning sker från hela Stockholmsregionen.

Här kan du läsa pressmeddelandet om Danderydsgeriatriken till DSAB.

Sjuksköterska på Danderydsgeriatriken
På Danderydsgeriatriken finns 87 vårdplatser för äldre, multisjuka och sköra patienter som får stöd av ett multiprofessionellt vårdteam. På bilden ser vi leg sjuksköterskan Helén Han.