Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Information kring förlossning och BB

På grund av rådande läge med samhällssmitta av covid-19 behöver verksamhetsområde Kvinnosjukvård och Förlossning, Danderyds Sjukhus AB kvinnokliniken på Danderyd göra en omfördelning avseende bemanning och vårdplatser.

Syftet är att kunna frigöra vårdpersonal för att klara av bemanningen på kliniken samt övriga verksamhetsområden på sjukhuset.

– Vi är måna om våra födande kvinnor och vill betona att det fortfarande är säkert och tryggt att föda barn på Danderyds förlossning, säger Maria Persson, verksamhetschef.

Förändringen innebär att kvinnor i högre utsträckning kan komma att behöva dela rum med en annan nyförlöst kvinna.

Vård kommer inte i nuläget att kunna bedrivas i hotellets lokaler.

Om både kvinnan och barnet mår bra efter förlossning går de hem efter sex timmar.

En person, partner eller annan närstående person, kommer att kunna närvara under förlossningen.

För att minska risken för smittspridning inom verksamheten har beslut tagits om att partner endast kan följa med till BB då särskild medicinsk indikation hos den nyförlösta mamman föreligger. Beslut om detta fattas i samråd med patientansvarig barnmorska och läkare. Partner får i dessa fall kvarstanna ett dygn på BB-avdelningen.

Återbesöksmottagningen och hörselscreening kommer att fortskrida som tidigare på Hotell-BB, plan 5. Endast en medföljande förälder per besök.