Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Logopedhuset höjer kvaliteten på vården

Fredagen den 30 augusti invigde Yvonne Haglund Åkerlind, vd, tillsammans med Helén Norström, verksamhetschef, Logopedklinikens nya lokaler. Efter att ha funnits på många olika ställen, både inom Danderyds sjukhusområde och utanför, kunde kliniken nu flytta in i det nyrenoverade huset som är byggt 1920.
- Vi blev tvungna att hitta en ny, större och framför allt gemensam lokal. Dels växer verksamheten, dels behöver vi som arbetar på kliniken samverka kring olika patienter, utifrån våra respektive kompetenser. Huset har tre plan och rymmer ca 50 medarbetare, berättar Helén Norström.

Många förbättringar i de nya lokalerna
De nya lokalerna innebär en rad förbättringar och möjligheter, som bidrar till att göra vården och
mer effektiv samt förutsättningar för att kunna ta emot och lära upp studenter.

One-way-screen-rum: Ett rum med en ”polisspegel” som anhöriga och studenter m fl kan sitta bakom i ett annat rum och studera när barn med ätovilja blir tränade och får behandling. 
Inspelningsstudio: Här spelar man in patienter i olika åldrar för att bedöma utfall efter behandling av röst- och talmotoriska svårigheter.
Fiberskopirum: Här finns modern specialutrustning där man med hjälp av fiberskop kan bedöma stämbanden och se hur sväljfunktionen fungerar.
Filminspelningsrum: Här filmas samspelet mellan barn med kommunikativa/språkliga svårigheter, och deras föräldrar. Filmen utgör ett bra underlag i återkopplingen till föräldrarna eftersom man kan uppfatta väldigt subtila moment, som kan vara svåra att upptäcka annars.
Desinfektionsrum/Steril: Här rengörs/steriliseras alla instrument som används i verksamheten.
Matberedningsrum: Här tillagas mat som används vid sväljbedömningar. Rummet ligger separerat från personalens köksavdelning.
Möjlighet till kliniskt samarbete med externa kompetenser: Huset ger goda förutsättningar till samarbete med t ex foniater (specialistläkare inom öron-näsa-hals) och tandläkare där det finns ett nära samarbete, t ex vid behov av gomplatta. På plats finns också en dietist, vilket är en stor fördel.

Vd, Yvonne Haglund Åkerlind och verksamhetschef Helén Norström klipper band.

Fakta: Talkliniken bytte namn till Logopedkliniken i somras. Förutom mottagningen på Danderyds sjukhus har kliniken mottagningar i nio närliggande kommuner samt fem språkförskolor. Logopedkliniken bedriver specialiserad öppenvård och primärvårdslogopedi. De utreder och behandlar barn och vuxna med ät- och sväljningssvårigheter, tal-språk- och röstproblem samt läs-, skriv- och räknesvårigheter. Totalt har kliniken 90 medarbetare.

Husets nedre plan: Barn med ätovilja, oralmotoriska svårigheter samt barn och vuxna med röst- och sväljsvårigheter.

Husets mittenplan: Barn med språkliga svårigheter samt barn och vuxna med talflytsstörning (stamning).

Övre plan: Dyslexi och dyskalkyli.