Nya metoder möjliggör införande av nationell prostatacancerscreening

I Sverige drabbas årligen cirka 10 000 män av prostatacancer och 2 500 avlider av sjukdomen. Nationell screening, likt den för bröst- och livmoderhalscancer hos kvinnor, har ännu inte införts. Detta eftersom dagens metoder medför att många män skulle få en prostatacancerdiagnos trots att deras cancer aldrig skulle ha utvecklats till en farlig sjukdom, så kallad överdiagnostik. En ny studie visar nu att magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprover har potential att minska överdiagnostiken kraftigt och därmed lyfta bort det största hindret för införande av en nationell prostatacancerscreening.

Nationell screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom nuvarande rutiner, PSA-test (blodprov) i kombination med traditionell vävnadsprovtagning, har medför att många vävnadsprover tas i onödan och ett stort antal ofarliga småtumörer upptäcks. Överdiagnostik av lågrisktumörer, onödiga cancerbesked och biverkningar har blivit en följd, varför Socialstyrelsen har bedömt att nationell screening baserad på PSA inte bör genomföras då fördelarna inte överstiger nackdelarna.

En ny studie från Karolinska Institutet, STHLM3MR-studien där 12 750 män från Stockholms län deltagit, visar nu att överdiagnostiken mer än halveras när traditionell vävnadsprovtagning av prostata ersätts med magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprover. Antalet onödiga vävnadsprover som identifierar ofarliga småtumörer minskar, samtidigt som den nya metoden hittar lika många farliga tumörer.

Tobias Nordström, huvudansvarig för studien och docent i urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus (KI DS) vid Karolinska Institutet, kommenterar resultatet:

– Det är fantastiskt att hela 12 750 män har valt att medverka i detta forskningsprojekt, som har gett oss värdefull vetenskaplig kunskap med hög kvalitet. Vi kan nu visa att moderna metoder för prostatacancerscreening bibehåller fördelarna med screening samtidigt som nackdelarna kraftigt minskas. Med andra ord kan det största hindret för beslut kring införande av en nationell prostatacancerscreening lyftas bort. Genom screening skulle en säkrare och mer effektiv diagnostik, med bättre tillgänglighet för män i hela landet, kunna erbjudas.

Utöver detta väntar inom kort nya spännande resultat som ytterligare kan skärpa diagnostiken för prostatacancer. Tobias Nordström tillägger:

– Vi presenterar inom kort spännande resultat där vi undersöker om ett kompletterande blodprov kan minska behovet av magnetkameraundersökning framöver och ytterligare skärpa diagnostiken. Framtidens prostatacancerdiagnostik utgörs sannolikt av en kombination av både blodprov och magnetkameraundersökning.

För ytterligare läsning, se:

Karolinska Institutets pressmeddelande MR kan halvera överdiagnostik vid prostatacancerscreening

Artikel Säkrare prostatakoll med nytt test

Artikel Forskar på alternativ till PSA-test

Tobias Nordström, överläkare, Kirurg- och Urologkliniken
Tobias Nordström, huvudansvarig för studien och docent i urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus (KI DS) vid Karolinska Institutet.