Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info
Kristian Borg

Om post-covid just nu - behandling och diagnos

Cirka 25 000 patienter i Sverige har fått diagnosen post-covid sedan den infördes i oktober 2020. De vanligaste symptomen är hjärntrötthet och kognitiv nedsättning följt av smärta och nedsatt lungfunktion. Vi har ställt några frågor till Kristian Borg, professor och överläkare på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, angående diagnosen för och behandlingen av patienter som har haft mildare varianter av covid-19.

Hej Kristian! Vid sidan om att vara professor och överläkare vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm här vid Danderyds sjukhus, är du också ordförande för Svensk förening för rehabiliteringsmedicin. I din roll tittar du framför allt på patienter som har haft mildare varianter av covid-19 och inte varit inlagda på sjukhus för sina besvär.

Vilka är de vanliga besvären och vilka personer söker vård för dessa?

− Vi får remisser från primärvården där många av våra patienter har fått hjälp av primärvårdsrehabiliteringen innan de kommer till oss. Hjärntrötthet, fatigue det vill säga uttröttbarhet, kognitiv störning med minnes- och koncentrationsbesvär samt exekutiva svårigheter är de vanligaste symtomen som vi ser. Patienterna är oftast i medelålder, kvinnor är vanligast och de har tidigare varit friska och arbetat fullt.

Är post-covidsymtom svårdiagnostiserade? Bland annat har Danderyds sjukhus COMMUNITY-studie, efter mild covid-19, inte kunnat se någon ökad förekomst av kognitiva symptom som hjärntrötthet, minnes- och koncentrationsproblem eller kroppsliga besvär som muskel- och ledvärk, hjärtklappning eller långvarig feber.

− Eftersom diagnosen är ny lär vi oss fortfarande. Vi ser besvär av kognitiv natur hos både de som har konstaterad och de som har sannolik covid-19 infektion. Om det föreligger skillnad mellan dessa grupper återstår att utreda.

Vilken är diagnosen prognosen att bli helt frisk och fri från postcovid-symtom?

− Vi ser att våra patienter har en långsam förbättring spontant och att de förbättras av rehabiliteringsinsatser. Slutresultat kan vi inte sia om i nuläget.

Hur stort är problemet med post-covid just nu och hur många patienter har fått remiss till Danderyds sjukhus och behandlas hos oss?

− Nationellt räknar man med cirka 25 000 patienter. Vi har drygt 500 remitterade patienter och av dem skickas cirka hälften, på grund av besvär med bland annat cirkulation och andning, vidare till post-covid mottagningen på Karolinska Huddinge. I en del fall kan vi även ge primärvården råd. Hos oss på Danderyd har 150 patienter bedömts av läkare på mottagningen, 60 står just nu i kö för läkarbesök och 30 för neuropsykologisk utredning. Ett mindre antal patienter har genomgått multimodalrehabilitering under våren 2021 och en ny grupp startar under hösten 2021. Utvärdering av den första gruppen pågår.