Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Stängda entréer och generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 är vissa av sjukhusets mindre trafikerade entréer stängda. De entréer som är fortsatt öppna är markerade med gult i kartan.

Öppna entréer:

Huvudentrén, entrén vid Akutmottagning, vid Närakut och vid Gynakut samt vid målpunkt A, C och R.

Minskad smittspridning med generellt besöksförbud
För att minska risken för smittspridning av covid-19 har sjukhuset ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuk patient, för medföljande till vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning eller med kognitiv svikt som demens. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom. Besöksförbudet gäller inte vårdnadshavare till barn.

För kvinnor som ska föda/fött barn får frisk partner (eller annan frisk medföljare), dvs utan förkylningssymtom, medfölja. För att minska risken för smittspridning inom verksamheten har beslut tagits om att partner endast kan följa med till BB då särskild medicinsk indikation hos den nyförlösta mamman föreligger.

Kontakta avdelningen eller mottagningen som du vill besöka om du är osäker.