Medarbetare på medicinavdelning 76

Stor variation på internmedicin

På internmedicin avdelning 76 är arbetet omväxlande och utvecklande. Med vår breda kompetens möter vi akutens stora inflöde dygnet runt och det är stor variation i patientgruppen. Men vi behöver bli fler!

– Vi tror på en helhetssyn på patienten i akutsjukvården, vi har därför ett arbetssätt där allas perspektiv tas till vara. Vi kan se att nya sjuksköterskor snabbare blir trygga i sin roll när de får ett tydligt ansvar för omvårdnadsperspektivet, säger Johan Ejerhed, läkarchef, internmedicin.

Trygga tillsammans

Vi håller till i nyrenoverade, rymliga lokaler med stor, härlig terrass för lunch- och fikarasten. Vi arbetar teambaserat, lär av varandra och har ett gott samarbete mellan professioner där patientens bästa är vårt gemensamma mål.

För mig som chef är det viktigaste att tillsammans med min personal skapa en trivsam och inkluderande arbetsmiljö där vi hjälper varandra och  både delar det som är svårt men också skrattar tillsammans, säger Malin Gustafsson, vårdenhetschef avdelning 76.

Utveckling för alla

Avdelning 76 har länge varit en populär avdelning för nyutexaminerade sjuksköterskor då man får en bred kunskap inom internmedicin och en bra grund att stå på som sjuksköterska. Här erbjuds du möjlighet att gå Danderyds sjukhus kliniska basutbildning för sjuksköterskor som är åtta utbildningsdagar med teoretiska och praktiska moment. 

Som erfaren sjuksköterska finns stora möjligheter till utveckling som mentor och handledare för juniora sjuksköterskor. Du som jobbat som sjuksköterska i minst två år har möjlighet att få delvis betald specialistutbildning inom akutsjukvård. Vi ser mycket positivt på att man har en eller går en handledarutbildning när man arbetar hos oss.

Är du intresserad av att ytterligare bredda din kompetens som sjuksköterska erbjuder vi möjlighet till rotation med delad tjänstgöring inom vårt verksamhetsområde internmedicin och infektion där vi har IMA, AVA, lungmedicin och infektion.

Välkommen!