Akutvårdsbyggnaden

Svar från DS angående twitterinlägg

Svar från Danderyds sjukhus angående ett twitterinlägg om situationen på akutmottagningen

I slutet av juli publicerades ett inlägg på Twitter rörande situationen på Danderyds sjukhus akutmottagning.

Här kommer en kommentar från Danderyds sjukhus 2 augusti 2022

Vid den aktuella tidpunkten fanns åtta sjuksköterskor i tjänst på 93 inskrivna patienter vid akutmottagningen. En sjuksköterska uteblev från bokat arbetspass utan att meddela detta. Därtill var 14 undersköterskor i tjänst för att sköta såväl basal som specifik omvårdnad. Tjänstgörande ledningssjuksköterska har fullt mandat att omfördela resurser och ansvar utifrån behov.

Våra medarbetare ska, även i situationer då läget som nu är ansträngt inom hela vårdsystemet, ha de förutsättningar som krävs för en god och säker vård. Förstärkningar sker av medicinsk kompetens för snabbare handläggning, fler vårdplatser öppnas och den interna transportkapaciteten stärks. Antalet covidpatienter ökar i hela vården, vilket ger en mycket hög belastning på slutenvården i hela regionen. Samarbetet med övriga sjukhus, geriatriska kliniker och andra vårdgivare samt kommuner sker dagligen för att nyttja de samlade resurserna på bästa sätt.

Andreas Henriksson, tf vd 

Det ursprungliga inlägget på twitter finns att läsa här:
https://twitter.com/fnyosv/status/1551831051928064001

Andreas Henriksson Ekonomidirektör
Andreas Henriksson, t.f. vd