Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Bibliotek

Medicinska Biblioteket är öppet för Danderyds sjukhus medarbetare, studenter, patienter, närstående samt övriga enheter i landstinget som har avtal om biblioteksservice.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 557 72
  • Ordinarie öppettider:  mån-tor kl. 10-17, fre kl. 10-16

Besöksadress
Entrévägen 2 (Huvudentré), Målpunkt: N, Plan: Entréplanet

E-post

För sjukvårdspersonal

Medicinska biblioteket finns för att stötta dig som arbetar i vården i din fortbildning, forskning och kompetensutveckling. Alla bibliotekets tjänster är kostnadsfria.

Sök böcker och låna om
Låna medicinsk litteratur eller skönlitteratur, ditt eTjänstekort är ditt lånekort. Logga in med ditt personnummer och PIN-kod för att låna om eller reservera böcker. Kontakta biblioteket om du vill få böcker skickade med internpost till din arbetsplats.

Det största biblioteket finns online (biblioteken.sll.se)
Här hittar du vetenskapliga artiklar, medicinska e-böcker, tidskrifter och databaser inom ditt yrkesområde. Du kan även skicka sökuppdrag, hitta evidens och logga in med SLL-proxy för att komma åt alla artiklar, e-böcker och databaser på din surfplatta, smartphone eller privata dator.

För studenter

När du är student på Danderyds sjukhus har du tillgång till Medicinska biblioteket.

Sök böcker och låna om
Låna medicinsk litteratur, kursböcker och skönlitteratur. Lånetiden är tre veckor. För att låna behöver du registrera dig, så tag med dig legitimation. Logga in med ditt personnummer och PIN-kod för att låna om dina böcker.

Studieplatser och datorer
I biblioteket finns 6 läsplatser, 4 datorplatser och två grupprum med en dator som kan bokas. I nära anslutning till biblioteket finns också en datorsal med 10 datorer, som är öppen dygnet runt. För att använda datorerna och datorsalen behöver du ditt eTjänstekort som du får när du börjar på sjukhuset. I biblioteket finns WiFi om du har egen dator, surfplatta eller telefon.

För patienter

På Medicinska biblioteket kan du få hjälp att hitta information om sjukdom och hälsa, låna en roman, CD-bok, läsa dagstidningen eller använda en dator. Det finns WiFi om du har egen dator, surfplatta eller telefon.

Sök böcker och låna om
När du är patient på sjukhuset kan du eller en anhörig låna böcker inom medicin, föräldraskap, romaner, CD-böcker eller film. Din legitimation är ditt lånekort.

Utanför biblioteket finns en "Bokakut" där du kan låna pocketböcker utan lånekort, dygnet runt.