Träningsexperten Lovisa ”Lofsan” Sandström och dietisten Sofia Hübinette i en poddstudio

Lofsan ger råd till överviktiga gravida

För en gravid kvinna med ett BMI över 30 ökar risken för komplikationer, både under graviditet och förlossning. Men det finns goda möjligheter att minska riskerna genom relativt enkla insatser. I det här avsnittet av Föda barn får vi tips på hur man som överviktig och gravid med små steg kan ta kontroll över sin vikt.

Det finns en oroande trend i samhället med en stadig ökning av övervikt och fetma inom alla kategorier, även barn tyvärr. Nyligen släppte Socialstyrelsen en rapport som visar att 4 av 10 gravida har övervikt. Dessutom ökar andelen gravida med ett BMI över 30, och det är då som risken för komplikationer ökar.

Våga väga

När du googlar på övervikt + gravida kommer det upp ett stort antal artiklar som förklarar vilka ökade risker som föreligger. Till exempel havandeskapsförgiftning, högt blodtryck, graviditetsdiabetes och ökad risk för akut kejsarsnitt. Men vad du sällan får information om är att dessa risker kan halveras.

På Danderyds sjukhus genomfördes under några år ett projekt som hette ”Våga väga”. Det berörde gravida med kraftig övervikt och gick ut på att motivera kvinnan till att inte gå upp mer än sex kilo under graviditeten. Många av deltagarna lyckades med det och studier visar att det medför betydligt lägre risk för komplikationer för dessa kvinnor.

Vill inte skuldbelägga

I podden diskuterar träningsexperten Lovisa ”Lofsan” Sandström, dietisten Sofia Hübinette och överläkare Sophia Brismar Wendel hur man kan stötta överviktiga kvinnor så att de blir motiverade till en förändring. Att de får tillit till sin egen förmåga att påverka situationen.

– Värdesätt varje god handling du gör och ge dig själv beröm, oavsett om det handlar om en promenad på 10 minuter eller att du tog en mandarin i stället för en kexchoklad, säger Lofsan i podden.

Det är svårt att prata om ett så tabubelagt och känsligt ämne i en podd men intentionen är att upplysa om hur det ser ut ur ett medicinskt perspektiv och att kvinnan själv kan påverka riskerna även om hon är kraftigt överviktig i början av graviditeten. Intentionen är inte att skuldbelägga eller skrämma någon.

Det finns fördelar

Det är fastställt att riskerna för komplikationer ökar för en kraftigt överviktig kvinna som dessutom går upp mycket i vikt under graviditeten. Men det är också fastställt att samma kategori kvinnor har en lägre risk när det gäller allvarliga bristningar i samband med förlossningen.

– Vi vet inte varför det är så, men det finns en signifikant lägre risk för överviktiga kvinnor, säger Sophia Brismar Wendel i podden.

Projektet ”Våga väga” avslutades på Danderyds sjukhus 2014. Idag finns det i stället en riktlinje som gäller för alla förlossningskliniker i Stockholms läns landsting, som bygger på erfarenheter från det projektet.

Medverkande

Lovisa ”Lofsan” Sandström, träningsexpert, författare, poddare och bloggare
Sofia Hübinette, dietist
Sophia Brismar Wendel, förlossningsöverläkare på Danderyds kvinnoklinik
Ingvor Farinotte, programledare och presschef på Danderyds sjukhus