Lena Hultsberg, Anna Söderholm och Sophia Brismar

Förlossningsrädsla och kejsarsnitt

I fjärde avsnittet berättar Anna Söderholm om hur hon övervann sin förlossningsrädsla med hjälp av teamet från Auroramottagningen.

– Jag och min man hade efter lång infertilitet fått beskedet att vi skulle få mycket svårt att bli gravida. Lite senare blev jag dock gravid men fick missfall. När jag sedan ändå blev gravid igen, vid 36 års ålder, blev jag så oerhört rädd för att mista det här barnet, berättar Anna. Jag vågade inte gråta, trots att jag inombords kände stor oro och ångest. Jag var rädd att det skulle skada barnet.

Mödravården Prima Liv på Danderyds sjukhus, skrev en remiss till Auroramottagningen där Anna fick träffa Lena Hultsberg.

– Först då vågade jag gråta. Och jag grät, och jag grät, allt behövde komma ut.

Team av barnmorska, läkare och kurator

Förutom barnmorskan Lena Hultsberg, som startade Auroramottagningen för 15 år sedan och har stöttat flera tusen kvinnor under åren, fick Anna träffa förlossningsläkare och kurator/KBT-terapeut. Hennes man var också med till Auroramottagningen vid ett tillfälle. Anna fick även besöka förlossningen, för att få en känsla av hur det ser ut där.

– Jag är oerhört tacksam för det stöd jag fick. Tack vare det fick jag tillit till min egen kropp och förlossningen, som tog 11 timmar, gick bra.

– Det är viktigt att vi tar kvinnors rädsla på allvar och ger dem specialiststöd inför förlossningen, säger Aurorabarnmorskan Lena Hultsberg i podden.

Många vill ha kejsarsnitt

Ungefär hälften av dem som är förlossningsrädda vill ha kejsarsnitt. Skälen kan variera men generellt sett upplever kvinnan att det är en säkrare metod att föda på, än att föda vaginalt.

– Ungefär hälften av dem som funderar på kejsarsnitt ändrar sig och väljer att föda vaginalt efter våra samtal, berättar Lena Hultsberg.

I podden informerar förlossningsöverläkaren Sophia Brismar om när ett kejsarsnitt är ett bättre alternativ än att föda vaginalt, som är förstahandsalternativet.

– När det föreligger medicinska skäl, t ex när moderkakan ligger i vägen för barnet, när kvinnan har flera tidigare kejsarsnitt och när hon väntar trillingar eller fler, då är kejsarsnitt ett säkrare alternativ, säger Sophia Brismar.

För en del kvinnor med stark förlossningsrädsla kan ett planerat kejsarsnitt vara ett bättre alternativ, även om det inte föreligger medicinska skäl.

5-6 procent av alla förlossningar slutar med kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla. Drygt var tionde kvinna är förlossningsrädd.