Informationsträff om förlossning och vården på BB

Kom och ta del av vår kunskap och få information som skapar trygghet och lugn inför er förlossning samt första tiden efteråt.

Ungefär en månad innan beräknad förlossning är en bra tidpunkt för er att komma. Träffarna är kostnadsfria och det krävs ingen föranmälan. Aulan ligger i centralhallen som man når via sjukhusets huvudentré. Passera informationsdisken och Pressbyrån, och ta höger vid Bistron.

Vi pratar bland annat om

  • Hur vi arbetar på Danderyd förlossning och BB
  • Förlossningens olika faser
  • Smärtlindring
  • Första tiden med barnet
  • Amning

Våren 2020, klockan 08:00 - 11:00 i aulan:
Tisdagen 7 januari
Tisdagen 14 januari
Tisdagen 28 januari
Tisdagen 25 februari
Tisdagen 10 mars
Torsdag 26 mars (OBS torsdag!)
Tisdagen 7 april
Tisdagen 21 april
Tisdagen 5 maj
Tisdagen 19 maj
Tisdagen 2 juni
Tisdagen 16 juni

Varmt välkomna till oss!