Dina förmåner

Din hälsa och ditt välbefinnande är viktig för oss. Vi erbjuder dig en rad förmåner för att du ska trivas och känna dig uppskattad.

Personer som löptränar i naturen

Din hälsa och ditt välbefinnande

Vi mår alla bättre av fysisk träning, det rustar oss både fysiskt och psykiskt och ökar vårt välbefinnande. Som anställd på Danderyds sjukhus har du ett rikt utbud av olika aktiviteter arrangerade av sjukhuset, sjukhusets idrottsförening (DSIF) eller av Region Stockholms Idrotts- och friskvårdsförbund (RSIF). Vi har många hälsoinspiratörer ute i verksamheterna med målsättningen att verka för att främja kollegors hälsa.

Kettlebell Afterwork eller yoga?

På Lyftet, som är DSIF:s gymlokal, kan du träna på egen hand eller delta i olika gruppträningar, både inomhus och utomhus. Här finns friskvårdskonsulenter till hjälp om du vill skapa ett personligt träningsprogram. Är du medlem kan du boka behandlingar av massageterapeuter till ett subventionerat pris. Detta är bara några exempel av flera.

Friskvårdsbidrag 

Vi erbjuder alla medarbetarna ett friskvårdsbidrag på maximalt 5000 kronor per år. Du kan använda bidraget till friskvårdsaktiviteter inom ramen för gällande skatteregler.

Företagshälsovård

Vi anlitar Feelgood Företagshälsa för företagshälsovård. Du har möjlighet att ta hjälp av Feelgood vid tre tillfällen under ett år, utan medgivande från arbetsgivaren. Hälsokontroll och övriga tjänster beställs av din närmaste chef.

Din ekonomiska trygghet

Sign on-bonus

En bonus som utgår till dig som nyanställd legitimerad sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller barnmorska. Gäller till 30 april 2023.

Sign-on bonus om 10 000 kronor vid tillträdet av anställningen och 10 000 kronor efter 12 månader för månadsavlönad sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller barnmorska inom dygnet-runt-verksamhet som skriver på anställningsavtal innan den sista april 2023.

Personen får vid anställningstillfället inte vara anställd av Region Stockholms nämnder/bolag eller av akutsjukhus som drivs på uppdrag av Region Stockholm.

Med anställd avses såväl löpande anställning som uppsägningstid.
Med månadsanställning avses i detta fall en anställning som omfattar minst 75% tjänstgöringsgrad under som lägst sex (6) månader.

Bonusen är inte pensionslönegrundande och är bruttobelopp. Verksamhetsområdeschef beslutar om rekryteringsbonus ska tillämpas och i vilken verksamhet.

Fri öppen sjukvård

Som månadsanställd har du rätt till fri öppen sjukvård vid läkarbesök och annan sjukvårdande behandling. Förmånen gäller både akuta och icke akuta öppenvårdsbesök och besök hos kiropraktor och naprapat som har avtal med Region Stockholm.

Löneväxling för individuellt pensionssparande

Vi erbjuder alla månadsanställda bruttolöneväxling och professionell rådgivning via försäkringsmäklare om individuellt pensions- och försäkringssparande.

Föräldrapenningtillägg och mellanskillnadsersättning

Som medarbetare hos oss kan du få föräldrapenningtillägg under 180 dagar i en följd med ett belopp motsvarande 10 % av lönebortfallet. Det förutsätter att du haft en sammanhängande anställningstid minst 180 dagar före föräldraledigheten. Föräldrapenningtillägget gäller för barn under två år.

För medarbetare med en inkomst som överstiger 10 prisbasbelopp betalas en mellanskillnadsersättning ut vid föräldraledighet.

Mellanskillnadsersättning vid sjukfrånvaro

För medarbetare med en inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp betalas en mellanskillnadsersättning ut vid sjukfrånvaro tills den eventuellt övergår i en tidsbegränsad sjukersättning.

Pension

Varje år betalar Region Stockholm in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. Tjänstepensionen kommer att utgöra en viktig del av din framtida totala pension.
Region Stockholm betalar in pengar till din tjänstepension under hela din anställningstid. Om du är frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet så fortsätter Region Stockholm ändå att betala in till din tjänstepension. 

Nytt pensionsavtal 2023

Det nya pensionsavtalet AKAP-KR ger höjda tjänstepensioner till medarbetare i Region Stockholm.
Tjänstepension AKAP-KR - KPA Pension, kpa.se

Personalbostäder

Hyr en personalbostad nära jobbet!

Vi kan, i mån av tillgång, erbjuda dig som söker arbete hos oss att hyra en personalbostad.
Huset för 24 boende ligger i en vacker omgivning vid sjukhuset, bara 12 minuter från till centrala Stockholm med tunnelbanans röda linje. Restauranger och shopping finns även i Mörby Centrum dit du går på bara fem minuter.