Besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Inför din anställning

Arbeta under utbildning, utländsk examen eller bilagor för specialisttjänstgöring. Frågor och svar här!

FAQ

  • Sjuksköterska, minst fyra terminer

  • Läkare, minst fem terminer

   

  • Efter fem år på högskola med kandidat/läkarexamen.

  • Som läkarstuderande; klar med minst termin 9 (med godkända kurser som gäller för tänkt vikariat).
 • Utöver själva ansökan behöver du bifoga examensbevis, läkarlegitimation, specialistbevis och meritförteckning läkare som du hittar här!

 • Introduktionen skiljer sig åt beroende på inom vilken typ av verksamhet du arbetar på. Hos oss får du en individuellt utformad introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.

 • För att arbeta som exempelvis läkare eller sjuksköterska i Sverige måste du ha svensk legitimation och behärska det svenska språket (tex intyg på godkänt språkprov i svenska på C1-nivå, Europaskalan). Socialstyrelsen prövar och meddelar bevis om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal med såväl svensk som utländsk utbildning. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

 • To work in the healthcare sector in Sweden, you must have a Swedish identification and proof that you master the language (for example, a certified copy of confirmation of equivalent knowledge issued by a provider of Swedish language training.) The national board of health and welfare will both evaluate and conclude the eligibility of employees within the healthcare service, regardless if they have a Swedish or an international degree. Read more on the National Board website.