Vanliga frågor

När kan du som är läkarstudent börja arbeta? Vad krävs för att arbeta i Sverige om du har en utländsk examen?

  • Sjuksköterska, minst fyra terminer

  • Läkare, minst fem terminer

   

  • Efter fem år på högskola med kandidat/läkarexamen.

  • Som läkarstuderande; klar med minst termin 9 (med godkända kurser som gäller för tänkt vikariat).
 • Utöver själva ansökan behöver du bifoga examensbevis, läkarlegitimation och specialistbevis.

 • För att arbeta som exempelvis läkare eller sjuksköterska i Sverige måste du ha svensk legitimation och behärska det svenska språket (tex intyg på godkänt språkprov i svenska på C1-nivå, Europaskalan). Socialstyrelsen prövar och meddelar bevis om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal med såväl svensk som utländsk utbildning.
  Mer information finns på Socialstyelsens webbplats, socialstyrelsen.se

 • To work in the healthcare sector in Sweden, you must have a Swedish identification and proof that you master the language (for example, a certified copy of confirmation of equivalent knowledge issued by a provider of Swedish language training.) The national board of health and welfare will both evaluate and conclude the eligibility of employees within the healthcare service, regardless if they have a Swedish or an international degree.

  Read more on the National Board website, socialstyrelsen.se