Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Anestesisjuksköterska natt med rotationstjänst Anestesi/Postop Danderyds Sjukhus AB

Söker du möjligheten att kombinera ditt intresse för anestesiologisk omvårdnad med ditt engagemang för postoperativt omhändertagande? Är du en relationsskapande person som finner glädje och utveckling i att träffa och omhänderta patienter både under och efter operation? Då är detta tjänsten för dig!

Vi söker:                                                                                                                                                 

Dig, en anestesisjuksköterska som söker utmaningen i en omväxlande arbetsmiljö

som präglas av hög kvalitet och spännande arbetsuppgifter. Du tar gärna egna initiativ, kan hantera stress på ett professionellt sätt och trivs med ett omväxlande arbetstempo. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med kollegor, andra professioner och verksamheter. Vi ser det som en stor tillgång att du är intresserad av förbättrings- och utvecklingsarbete.

Vi erbjuder:      

  • En tillsvidareanställning 32:20 timmar/vecka
  • Rotationstjänst med 50% förlagd på våra opererande enheter och 50 % förlagd på vår Postoperativa avdelning
  • Rotationsperioder på ca. 10 veckor vilket ger dig en god möjlighet att komma in i arbetet samt utvecklas på respektive enhet
  • En skräddarsydd introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter samt en fadder utöver din handledare
  • Ett tydligt, närvarande och lyhört ledarskap
  • Flera stödfunktioner såsom omvårdnadsledare, utbildningsledare och kvalitétsutvecklare 
  • Individuell schemaplanering där stor hänsyn tas till dina specifika behov
  • Goda möjligheter att själv påverka din utveckling och ta ditt nästa steg i karriären
  • Vi satsar mycket på kompetensutveckling genom både externa och interna utbildningar. Bland annat har vi flera studiedagar per år, möjligheter till hospitering samt ett stort utbud av kurser och utbildningar att söka. Vi uppmuntrar även forskning och högre examen
  • Vi arbetar efter SLL kompetensstege. En individuell kompetensutvecklingsplan tas fram tillsammans med dig för att erbjuda kontinuerlig fortbildnining

Kvalifikationer:                                                                                                                       

 

Legitimerad sjuksköterska med specialistexamen inom anestesi med minst två års erfarenhet

Om oss:                                                                                                                                     

 

Anestesiverksamheten på Danderyds Sjukhus AB är indelad i fyra enheter; kirurgi/urologi, ortopedi, gynekologi/obstetrik och dagkirurgi där även ÖNH ingår. Vi utför även anestesi på Röntgen, Endoskopin och El-fys dagtid. På vår Postoperativa avdelning vårdas patienter från kirurgiska, urologiska samt ortopediska ingrepp. Gynekologiska och obstetriska patienter förekommer också. I vårt uppdrag ingår utbildning, klinisk forskning och utveckling och samtliga enheter präglas av hög kvalitet och omtanke

.

Hos oss uppmuntras inflytande och delaktighet i en lyhörd organisation som är nära. Gemenskap, omtanke och bekräftelse är utmärkande i vår positiva och kompetenta medarbetargrupp. Vi kan lova att du kommer att känna dig varmt välkommen.

Publicerad den

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.