Är du en erfaren sjuksköterska som vill utvecklas i ditt ledarskap och arbeta som biträdande vårdenhetschef vid en kirurgisk vårdavdelning?

Verksamhetsområde Kirurgi och urologi befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på hög patientsäkerhet och hälsosam arbetsmiljö. Vi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi, operationsverksamhet samt öppenvård och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från hela landet med kirurgiska eller urologiska sjukdomar och patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, en operationsavdelning samt fyra vårdavdelningar. Här arbetar ca 450 medarbetare.  Avd 64 tar emot både akuta och planerade kirurgiska patienter och vårt främsta område är sjukdomar i övre mag-tarmkanalen, överviktskirurgi och levertumörer.

Under 2019 har vi genomfört en hel del arbetsmiljöåtgärder för att skapa en god och patientsäker arbetsmiljö där man trivs och orkar med sitt arbete. En åtgärd är att vi ökat bemanningstätheten så att man som sjuksköterska inte vårdar fler än 5 patienter. Vi har också samlokaliserat avd 64 och avd 63 för att kunna arbeta mer effektivt med de resurser vi har. Som biträdande vårdenhetschef jobbar nära tillsammans med vårdenhetschefen främst med bemanning och vårdutveckling.

Vi söker dig som lockas av arbete på en välfungerande avdelning med tydliga rutiner och ordning och reda. Det finns goda möjligheter till egen utveckling och vi har också ett generöst friskvårdsbidrag på DS. Du kommer att få en individuellt anpassad introduktion beroende på dina erfarenheter och ditt individuella behov så att du på bästa sätt ska komma in i ditt nya ansvar. 

Om du tycker det verkar spännande så kan vi erbjuda dig goda möjligheter till att utveckla både dig själv och vården vid avdelning 64.

Vi erbjuder 

 • Ett dynamiskt, roligt och utvecklande arbete där du får vara med och driva förändrings- och förbättringsarbete med patientens bästa i fokus
 • Gott stöd från dina kollegor på avdelningen, vårdenhetschef och medicinsk ledningsansvariga läkare
 • Stöd i arbetet med omvårdnadsutveckling i form av klinikens patientsäkerhetscontroller, vårdutvecklare och utbildningsledare
 • Möjlighet till chefsutbildningar och handledning i chefsrollen

Om tjänsten 

Som biträdande vårdenhetschef har du en arbetsledande position på avdelningen, där du tjänstgör 50% kliniskt och 50% administrativt. Du ska verka för att omvårdnaden bedrivs enligt omvårdnadsprocessen samt i enlighet med Danderyds sjukhus värderingar, regler, policys och rutiner.  I samråd med vårdenhetschefen och medicinskt ledningsansvarig läkare utarbetar du arbetsrutiner som främjar patientsäker vård, effektiva patientflöden, teamarbete mellan yrkeskategorier och en god arbetsmiljö. Bistå Vårdenhetschef med arbetsledande uppgifter i den dagliga verksamheten, där fokus ligger på att få den dagliga vården att fungera så bra som möjligt. Du ansvarar för schemaplanering, patientsäkerheten och kompetensutveckling. Samt medverkar vid utvärdering av medarbetare utifrån kompetens och ansvar vid årliga medarbetarsamtal.

Vi söker dig som 

 • Har flera års erfarenhet av kirurgisk vård eller akutsjukvård
 • Är utvecklingsinriktad och gillar att arbeta med schemaplanering
 • Har ett prestigelöst förhållningssätt och är trygg i dig själv
 • Har en naturlig förmåga att samverka och kommunicera
 • Har lätt för att prioritera samt ser möjligheter i eventuella hinder

 

Kvalifikationer

 • Klinisk kunskap som sjuksköterska inom kirurgisk och/eller akutsjukvård (minst steg 3 i regionens och Danderyds sjukhus kompetensstege).
 • Utbildningsnivå motsvarande minst kandidatexamen inom omvårdnad. Vi ser det som meriterade om du har magisterexamen
 • Gärna tidigare erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete

Personlig lämplighet har stor betydelse i denna rekrytering.

Anställningsform 

Anställningen är på 100% varav 50 % kliniskt arbete och 50 % administrativt. Arbetstidsmått 38.15 tim/vecka. Viss arbetstid på helg förekommer. Danderyds Sjukhus AB tillämpar tidsbegränsat chefsförordnande. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning i den egna grundprofessionen. Din närmaste chef är vårdenhetschefen på avdelningen.

 

Publicerad den

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.