Danderyds sjukhus söker kommunikationschef

Kommunikationsenheten

ansvarar för att stärka och stödja sjukhusets verksamhet genom att öka kännedomen om Danderyds sjukhus externt och internt. Enheten underlättar för sjukhusets medarbetare, chefer och ledning att kommunicera och att stärka samverkan och sammanhållning inom sjukhuset. Vidare att stärka kommunikation med patienter, närstående och vårdgivare i nätverkssjukvården. Enheten ansvarar för press, PR och kriskommunikation samt stöd till sjukhusets arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Enheten prioriterar, genomför och utvecklar sjukhusövergripande kommunikationsinsatser samt utvecklar gemensamma kommunikationskanaler, plattformar och verktyg. Kommunikationsenheten arbetar på uppdrag av sjukhusets ledning. Enheten består av sex personer inklusive Kommunikationschefen som rapporterar till sjukhusets HR- och Kommunikationsdirektör.

Ditt uppdrag innebär bland annat att:

  • Föra upp kommunikationsfrågorna på en tydlig strategisk höjd via en genomarbetad strategisk kommunikationsplattform för all extern och intern kommunikation
  • Utbilda ledare och medarbetare inom bland annat kommunikativt ledarskap och förändringskommunikation
  • Utveckla relationen till journalister/media och utbilda talespersoner inom medieträning m m
  • Utveckla profilering och kommunikation av sjukhuset som arbetsgivare
  • Utveckla samtliga externa och interna kanaler för kommunikation och dialog
  • Ansvara för och utveckla kommunikationsstrategi och plan för kris- och katastrofberedskap
  • Operativt medverka i avdelningens dagliga arbete
  • Leda och utveckla teamet

Din bakgrund:


Du har en akademisk examen i t ex journalistik, information, medie- & kommunikationsvetenskap eller motsvarande samt gedigen erfarenhet från strategiskt kommunikationsarbete i ledande befattning. Erfarenhet av profileringsarbete och opinionsbildning är viktig för att lyckas i uppdraget. Du har flerårig erfarenhet från arbete med såväl extern som intern kommunikation på strategisk och operativ nivå och är van att driva förändringsarbete samt utveckla och införa nya processer, arbetssätt och rutiner. Du är själv en mycket god skribent och tycker om att skriva ledare, nyhetsartiklar, pressreleaser m m. Vidare har du dokumenterad framgångsrik erfarenhet från befattning med personalansvar.

Som person är du utåtriktad med god förmåga att bygga nätverk, etablera kontakter och vinna förtroende både internt och externt. Kritiska framgångsfaktorer kommer vara förmågan till att ta initiativ och driva på, såväl som förmåga till samverkan och lyhördhet i dialoginriktade processer med ansvariga chefer och medarbetare inom respektive verksamhetsområde. En prestigelös attityd och integritet kombinerat med ett utvecklingsorienterat och systematiskt förhållningssätt kommer att vara nödvändigt för att säkerställa utvecklingen av sjukhusets kommunikationsarbete. Som ledare är du rak och tydlig med förmåga att motivera och inspirera såväl de egna medarbetarna som övriga medarbetare och ledare samt ledningsgrupp.

 

Skicka gärna in din ansökan direkt då vi intervjuar löpande under ansökningstiden.

Publicerad den

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.