Hjärtkliniken Danderyds sjukhus AB söker överläkare med huvudansvar för hjärtsviktsvården

Vår nuvarande huvudprocessledare för hjärtsvikt doc Hans Persson planerar nu för förestående pension. Vi söker nu dig som vill ta dig an detta viktiga uppdrag!  
 
Du kommer till en av Sveriges största Hjärtkliniker, som karaktäriseras av högt patientfokus, hög kvalitet, hög kompetens samt bred klinisk forskning. Ett signum för vår klinik är även god samverkan och mycket social samvaro. Kliniken har 350 medarbetare (60 kardiologer och 30 ST-läkare) som disponerar 7 avdelningar med 92 vårdplatser, 3 dagvårdsavdelningar, 4 interventionslab samt en stor öppenvårdsverksamhet.  
 
Sedan decennier fokuserar vi på välfungerande patientprocesser med huvudprocessledare. Vi tar ansvar för våra patienter från första kontakt på hjärtakuten till återbesök och uppföljning. Vi har hög forsknings- och utbildningsaktivitet och det ser vi som mycket viktiga och utvecklande uppdrag. Våra huvudprocesser (med ledare) är Hjärtsvikt (Hans Persson) Kranskärl (Rickard Linder), Arytmi (Viveka Frykman) och Hemostas (Håkan Wallén).  
 
I Hjärtsviktsprocessen ingår två vårdavdelningar med en tillhörande dagvårdsenhet. Vi arbetar personcentrerat och har sedan många år, som pionjärer i landet, arbetat med direktintag, kontaktsjuksköterskor, aktiva vårdplaneringar vad gäller ASIH och geriatrik samt strukturerat ställningstagande till brytpunktsamtal. Vi utreder avancerad hjärtsvikt med bl a avancerad ekokardiografi, hjärtkateteriseringar, kardiopulmonellt arbetsprov, vid behov hjärtbiopsi och samverkar kring beslut för avancerad behandling med Karolinska Tema Hjärta Kärl för hjärttransplantation, LVAD eller annat ingrepp. Vår hjärtsviktsmottagning, som är en av de första och största i landet, har två sjuksköterskor på heltid, en heltid hjärtsviktsläkare, hjärtsviktsskola samt ett nära samarbete med fysioterapeuter för sviktträning och kurator. Både läkare och sjuksköterskor roterar mellan avdelning och mottagning.  
 
Din roll som huvudprocessledare  
Som huvudprocessledare ansvarar du för utveckling av kvalitet, kompetens, patientflöden och för att forskning inom ditt område bedrivs. Du har avsatt tid och resurser för detta arbete och då du ej är förstalinjechef får du fokusera på att föra patientprocessen framåt. Du arbetar nära de övriga processledarna och ingår i klinikens ledningsgrupp och FoUU-grupp. Inom din egen process har du delprocessledare som du handleder och du har en processjuksköterska som stöd i arbetet.  
 
Hjärtkliniken och Klinisk Fysiologi är organiserade inom samma verksamhetsområde och tillsammans driver vi en avancerad och omfattande EKO-verksamhet. Både doktorer och BMA roterar mellan klinikerna och vi gör EKO på respektive avdelning. Om du är intresserad av att utveckla och forska inom ekokardiografi finns det goda möjligheter till det. FoUUansvarig inom EKO är Kambiz Shahgaldi.  
 
Forskning inom hjärtsvikt  
På senare år har vi fokuserat på att hitta nya mekanismer och möjliga behandlingsvägar för hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion inom det sk 4D projektet, men även ekokardiografiska studier, studier av ny medicinsk patientnära teknik, omvårdnadsforskning mm. Inom det framgångsrika Stockholmsövergripande 4D-projektet hade Danderyds hjärtklinik en framträdande roll för strukturering av hjärtsviktsvården och forskning. Hjärtkliniken är även Centre of Excellence för Hypertoni, som leds av professor Thomas Kahan, och vi har en mångårig tradition av forskning kring sambandet hypertoni-hjärtsvikt.  
 

Kvalifikationer:  

Du innehar specialistkompetensbevis inom kardiologi och allmän internmedicin och har ett särskilt intresse och stor erfarenhet av att arbeta med Hjärtsvikt. Du har dokumenterad forskningskompetens inom området. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har även erfarenhet från en bred kardiologisk verksamhet inklusive jourarbete, samt undervisning av läkarstudenter och andra yrkeskategorier.  
 

LUS-information

 
Fyll i dina kontaktuppgifter digitalt och skicka in följande bestyrkta handlingar:
- Meritförteckning för läkare
- Legitimationsbevis läkare
- Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
- Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
- Ev publikationsförteckning
 
Vi ser helst att du scannar in ovan angivna handlingar och bifogar i ansökan.
 
Meritförteckning för läkare hittar du på vår hemsida www.ds.se/jobb

Publicerad den

Liknande jobb

Titel Ansök senast

Danderyds Sjukhus AB

Nu söker vi er som vill bli våra nya AT-läkare!

Medicinkliniken

Specialist/ överläkare i neurologi Neurologkliniken Danderyds Sjukhus

Kvinnosjukvård & Förlossning

Intresseanmälan som examinerad läkare till Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus

Kvinnosjukvård & Förlossning

Intresseanmälan som legitimerad läkare till Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus

Ortopedi

ST-läkare Ortopediska kliniken

Hud Reumatologi Infektion

Överläkare / Specialistläkare till Reumatologen

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.