Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Sjuksköterska natt eller 3-skift till Njurmedicinsk vårdavdelning

Vi söker dig som vill arbeta natt med avancerad och komplex vård i det akuta skedet. 

Vi ansvarar för all njurmedicinsk specialistvård i norra Stockholm och är en av de största klinikerna inom njurmedicin i Sverige.

Vi vårdar både kroniska och akut sjuka patienter i olika åldrar. Du arbetar med avancerad medicinteknik, pre- och postoperativ vård vid accesskirurgi och biopsier, utredning av akut- och kronisk njursvikt, olika typer av medicinska behandlingar som behandling av njurtransplanterade, utförande av peritonealdialys samt vård vid livets slutskede. Anemibehandling, behandling av infektioner, metabola- och elektrolytrubbningar, hypertoni och handläggning av uremiska symtom är vanligt förekommande. I mån av plats vårdas även andra internmedicinska patienter, viket gör att du som sjuksköterska får en stor kunskapsbredd inom omvårdnad och medicin. 

 

Vad erbjuder vi dig?

- Nattjänst på deltid, omfattning kan diskuteras alt heltid 3-skift

- Dubbel natt-ob ersättning

- Kvarstannande bonus på 40 timmar/år i ledighe eller pengar om du stannar mer än 1 år inom Region Stockholm

- Trygga kollegor 

- En arbetsgrupp med stark gemenskap, arbetsglädje och som sätter högt värde på samarbete.

Din kompetensutveckling

- Du erhåller specifik kompetens i att utföra peritonealdialys.   

- Möjlighet att utöka din kompetens till hemodialys om du vill rotera mot en av våra hemodialysmottagningar.

- Regional utbildning inom njursjukvård i två steg samt fortsatt specialisering för njursjukvård om 15 högskolepoäng.

- Vi ser positivt till önskan om vidareutbildning inom specialistkompetensområden som gynnar vår verksamhet som tex specialistsjuksköterska inom akutsjukvård eller palliativ vård.

- Tydliga karriärvägar kopplade till kompetensstege.

- Regelbundna interna föreläsningar.

- Klinikövergripande utvecklingsdagar.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet och intresse för akutsjukvård.

Personliga egenskaper

Vi skrattar ofta, har kul på jobbet och är prestiglösa. Därför är det viktigt för oss att du bidrar till vår välfungerande arbetsgrupp med din positiva inställning. Du kan identifiera förbättringsområde och bidrar med förslag på lösningar. Du inspirerar andra med ditt engagemang och tar eget ansvar.

Om kliniken

Den närmaste tiden kommer vi skapa ett Njurcentrum Nord som, när det är helt klart, ska innehålla njurmottagning, transplantationsmottagning, självdialysverksamheten (peritoneal- och hemodialys) och en behandlings- och dagvårdsenhet.

Förutom vår kliniska verksamhet har vi ett stort utbildningsuppdrag för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt ett stort forskningsuppdrag med flera aktiva forskare och doktorander.

Njurkliniken har ca 160 medarbetare som bedriver både akut och planerad njurmedicinsk vård av mycket hög kvalitet. Våra patienter, som i hög utsträckning är kroniskt sjuka, är i enkäter mycket nöjda med tillgänglighet, bemötande och kvalitet vid kliniken.

Vår kultur präglas av öppenhet, arbetsglädje, mycket humor och nyfikenhet. Vi har modiga medarbetare som vågar testa nya sätt och utmana väl etablerade lösningar och arbetssätt för att prova nya vägar. Här är det nära till beslut och alla får möjlighet att påverka.

 

 

Publicerad den

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.