Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Sjuksköterska som klinisk ledare till Njurmedicin

Klinisk omvårdnadsledare till Njurmedicin klinikens slutenvårdsavdelning.

Som klinisk omvårdnadsledare har du ett operativt ledningsansvar. Uppdraget innebär att leda, utveckla och följa upp det dagliga kliniska omvårdnadsarbetet samt optimera patientflödet. Du leder vårdlogistiken, vilket innefattar att på ett personcentrerat förhållningssätt leda och fördela arbetet. I din roll samverkar du med andra enheter inom kliniken och sjukhuset.

I samarbete med ledningen, kvalitetsutvecklare, utbildningsledare och patientsäkerhetscontroller ska du systematiskt arbeta för hög patientsäkerhet och god kvalitet av omvårdnaden, påvisa behov av och medverka i riskanalys och händelseanalys samt delta i uppföljning av mål och resultat.

Du identifierar behov av kompetensutveckling och deltar i arbetet som initierats av utbildningsledaren.

Du agerar som stöd och bollplank för mindre erfarna kollegor och nyanställda samt är en förebild i omvårdnadsarbetet och följsamhet till beslutade arbetssätt och riktlinjer. Du ska leda reflektiva samtal med medarbetare inom teamet.

Ditt uppdrag kombineras med ca 70 % klinisk tjänstgöring.

Kvalifikationer

Specialistsjuksköterska eller motsvarande kompetens med erfarenhet som ledare och förbättringsarbete. Erfarenhet inom njursjukvård är meriterande.

Personliga egenskaper

Dina personliga egenskaper som ledare påverkar teamets resultat. Därför vill vi att du har förmåga att inspirera och påverka teamets inställning till arbetsuppgifter och mål och skapa en kultur av optimism. Du har självförtroende och kan vara dig själv. Du kan kommunicera så att ditt budskap når fram. För dig är utmaningar och misstag utvecklingsmöjligheter. Du hittar lösningar genom att tänka nytt.

Vi erbjuder

  • Du ingår i ett team med väl etablerade och tydliga roller och stödfunktioner på avdelningen såsom vårdsamordnare, farmaceut, koordinator, receptionist, assistenter och köksbiträde.
  • En stödjande organisation med utbildningsledare, kvalitetsutvecklare och patientsäkerhetscontroller.
  • Kompetensutveckling
  • Utbildning inom njursjukvård i två steg samt fortsatt specialisering i njursjukvård om 15 högskolepoäng.
  • Du erhåller specifik kompetens i att utföra peritoneal dialys och administrering av cytostatika.

Om Njurmedicinska kliniken

Vi är stolta över att vara en av de största klinikerna i Sverige som kan erbjuda komplett njurmedicinsk specialistvård under samma tak. Vi lär känna våra patienter genom livet, äldre som unga, akut som kronisk sjuka. Vi ingår i verksamhetsområdet Medicinsk Specialistvård.

Du kommer i kontakt med avancerad medicinteknik, pre- och postoperativ vård vid accesskirurgi och biopsier, centrala infarter, utredning av kronisk och akut njursvikt, behandling av infektioner, transplanterade patienter samt vård vid livets slutskede. I mån av plats vårdas även patienter från andra medicinska specialiteter vilket ger dig en bred kunskap.

Vi är en universitetssjukvårdsenhet vilket innebär att vi bedriver klinisk forskning och implementerar nya vårdformer, terapier och ny kunskap.

Vi intervjuar fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Publicerad den

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.