Besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Sjuksköterska till Danderydsgeriatriken

Sjuksköterska till minnesmottagningen på Danderydsgeriatriken

Geriatrisk slutenvård är specialicerad på akuta och kroniska sjukdomar som bl.a. uppstår till följd av åldrande. Geriatriska kliniken har ca 200 medarbetare fördelade på en öppenvårdsmottagning för minnesutredningar och tre slutenvårdsavdelningar, varav en avdelning har akutgeriatrisk inriktning, en är inriktad mot ortopedisk rehabilitering och en mot strokerehabilitering samt det nya uppdraget med svårare sjuka geriatriska patienter. På alla vårdavdelningar får du erfarenhet inom många olika specialiteter, exempelvis endokrinologi, hjärtsjukvård, kirurgi och ortopedi.

I vår verksamhet måste man ha förmåga att se hela människan och kunna ta tillvara
hela teamets resurser. Samverkan med primärvård och kommun är en viktig del i vårt
dagliga arbete.

Du arbetar 50% på minnesmottagningen och 50% på geriatrisk vårdavdelning.

Din arbetstid är förlagd till dagtid måndag till fredag.

På minnesmottagningen arbetar du med patientnära kontakt genom självständiga sjuksköterskebesök med provtagning och läkemedelsuppföljning. Du utför telefonrådgivning, utför enklare minnestester, planerar in patienter samt assisterar vid lumbalpunktion.

Du ingår i ett team av läkare, neuropsykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.

På vårdavdelningen arbetar du med hela omvårdnadsprocessen kring patienten. Läkemedelsbehandling, rehabilitering och kontakt med kommun och primärvård ingår också i ditt dagliga arbete. Handledning av sjuksköterskestudenter ges på alla geriatrikens vårdavdelningar. Teamet på vårdavdelningen består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, vårdsamordnare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator samt dietist och logoped vid behov.

Krav:

Legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen i omvårdnad.

Meriterande är vidareutbildning med magisterexamen inom vård av äldre eller till Silviasjuksköterska.

 

 

 

Publicerad den

Liknande jobb

Titel Ansök senast

Radiologi

Röntgensjuksköterska till Danderyds Sjukhus AB

Geriatrik

Danderydsgeriatriken söker nattsjuksköterska

Geriatrik

Sjuksköterska sökes till Danderydsgeriatriken

Kvinnosjukvård & Förlossning

Barnmorska natt till Lätt BB, Danderyds sjukhus

Anestesi- & Intensivvård

Anestesisjuksköterska natt till Danderyds Sjukhus

Hjärt och Fysiologi

Sjuksköterska till Hjärtsviktscentrum, Danderyds sjukhus AB

Anestesi- & Intensivvård

Sjuksköterska till Nationellt Respirationscentrum Danderyds sjukhus

Akutkliniken

Sjuksköterska till Akutmottagningen på Danderyds Sjukhus

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.