Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Sjuksköterska till kombinationstjänst hemodialys/slutenvård

På Njurmedicinska kliniken präglas allt arbete av starkt fokus på omvårdnaden. För att fortsätta utveckla omvårdnaden utlyser vi nu en kombinationstjänst mellan hemodialysenheten och vårdavdelningen. Du arbetar i regelbundna intervaller på avdelningen och hemodialysenheten. 10% av arbetstiden är reserverad till arbetet med utvecklingsarbete.

Flera av våra sjuksköterskor kombinerar idag arbetet mellan våra enheter. ”Genom delade tjänster kan jag behålla min kompetens samtidigt som jag utvecklas i nya områden. Jag får möjlighet till variation och stimulans i arbetet utan att behöva byta jobb. Jag känner också att jag kan ta hand om våra njurpatienter på ett bättre sätt då jag är insatt och har kunskap om olika delar av vårdkedjan” säger sjuksköterskan Peter Taminenn.

Om enheterna

På hemodialysenheten ansvarar du självständigt för hemodialysbehandlingar. Arbetet innebär avancerade tekniska arbetsuppgifter och omvårdnad. Vi behandlar kroniskt njursjuka patienter och patienter med akut njursvikt. Vi lägger stort fokus på patientens lärande, egenvård och självdialys.

 På vårdavdelningen vårdar vi både kroniska och akut sjuka patienter oavsett njursjukdom, stadium och behandling. Du arbetar med avancerad medicinteknik, pre- och postoperativ vård vid accesskirurgi och biopsier, utredning av kronisk- och akut njursvikt, behandling av infektioner samt vård vid livets slutskede. Du erhåller även kompetens i att utföra peritonealdialys.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från akutsjukvård och/eller öppenvårdsverksamhet. Erfarenhet inom njursjukvård är meriterande.

Personliga egenskaper

Du trivs bra med att utveckla dig själv och brinner för utvecklingen av din profession då det är en del av ditt uppdrag. Du blir stimulerad av variation mellan olika arbetsuppgifter och team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder

  • Gedigen och individuellt anpassad inskolning utifrån din kompetens till varje enhet.
  • Arbetsmiljön är viktig för oss. Hos oss får du får en rimlig arbetsbelastning med utrymme för återhämtning.
  • Vi ser till att du får jobba på toppen av din kompetens. Farmaceut, vårdsamordnare, assistenter, koordinator, receptionist och kliniska omvårdnadsledare finns så att du kan fokusera på patienterna och deras omvårdnad.
  • Arbetstidsavtal som ger dig stor flexibilitet och möjlighet till förkortad arbetstid med full lön.
  • Tydliga karriärvägar kopplade till kompetensstege.
  • Det finns stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.

 

Kompetensutveckling

  • Regional utbildning inom njursjukvård i två steg samt fortsatt specialisering för njursjukvård om 15 högskolepoäng.
  • Vi ser positivt till önskan om vidareutbildning inom specialistkompetensområden som gynnar vårt verksamhetsområde som t ex specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, medicinsk vård eller palliativ vård.
  • Regelbundna interna föreläsningar.
  • Klinikövergripande utvecklingsdagar.

Den närmaste tiden kommer vi skapa ett Njurcentrum Nord som, när det är helt klart, ska innehålla njurmottagning, transplantationsmottagning, självdialysverksamheten (peritoneal- och hemodialys) och en behandlings- och dagvårdsenhet. Förutom vår kliniska verksamhet har vi ett stort utbildningsuppdrag för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt ett stort forskningsuppdrag med flera aktiva forskare och doktorander.

Njurkliniken har ca 160 medarbetare som bedriver både akut och planerad njurmedicinsk vård av mycket hög kvalitet. Våra patienter, som i hög utsträckning är kroniskt sjuka, är i enkäter mycket nöjda med tillgänglighet, bemötande och kvalitet vidkliniken. På Njurmedicinska kliniken erbjuder vi dig en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö.

Välkommen med din ansökan!

Publicerad den

Liknande jobb

Titel Ansök senast

Akutkliniken

Framtidens Akutklinik på Danderyds Sjukhus växer fram

Rehabiliteringsmedicin

Sjuksköterska till Högspecialiserad Hjärnskaderehabilitering

Ortopedi

Operationssjuksköterska Natt till Centraloperation DS

Ortopedi

Relationsskapande sjuksköterska till ortopedens utbildningsavdelning

Hud Reumatologi Infektion

Infektionskliniken Danderyds Sjukhus söker sjuksköterska

Hud Reumatologi Infektion

Infektionskliniken på Danderyds Sjukhus söker nattsjuksköterska

HR

Timanställda sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor/barnmorskor till Danderyds Sjukhus

Hud Reumatologi Infektion

Infektionskliniken söker ledningssjuksköterska

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.