Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Specialistläkare till Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken

Vi söker en specialistläkare i Rehabiliteringmedicin till vår engagerade, kompetenta och utvecklingsintresserade neuroläkargrupp vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm.

Till Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm kommer patienter som är 18 år och äldre efter att ha drabbats av hjärnskada, resttillstånd efter polio och andra neuromuskulära sjukdomar. Här finns också länets sjukvårdsanknutna mottagning för habiliteringsinsatser till vuxna med medfödda funktionshinder eller utvecklingsstörning. Vi har även en tonusmottagning där såväl botulinumtoxininjektioner som baklofenpumpar hanteras. På kliniken finns även högspecialiserad rehabilitering för patienter med långvarig smärta. Kliniken är Sveriges största inom rehabiliteringsmedicin och har länsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering för patienter i Stockholms Region. Verksamheten bedrivs på Danderyds sjukhus samt en del av öppenvården i lokaler på Huddinge sjukhusområde. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är certifierad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Vi har också en aktiv forskningsverksamhet samt undervisning på grundutbildningarna läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet, psykologprogrammet och på ett flertal fristående kurser.

Arbetsuppgifter:

Arbetet omfattas av teambaserad högspecialiserad rehabilitering i öppenvård, dagvård och slutenvård för patienter med medelsvår och svår förvärvad hjärnskada. I våra arbetsuppgifter ingår också mottagningsverksamhet och beredskapsjourer. Specialistläkaren är ansvarig för och leder teamarbetet. Specialistläkaren är tillsammans med kollegor och teammedlemmar också delaktig i utveckling av nya och etablerade rehabiliteringsmedicinska metoder.

I arbetsuppgifterna ingår 

*att med teamet genomföra komplexa och holistiska rehabiliteringsmedicinska utredningar och rehabiliteringsplaner inkluderande kognitivrehabilitering samt tonusbedömningar och behandlingar

*att handlägga medicinska komplikationer som kan uppstå vid förvärvad hjärnskada

*att bedriva nätverksarbete med aktörer i omvärlden för att upprätthålla och skapa hållbara vårdkedjor 

Kvalifikationer:

Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin. Forsknings och utvecklingserfarenhet är meriterande

LUS-information:

Fyll i dina kontaktuppgifter digitalt och skicka in följande bestyrkta handlingar:

- Meritförteckning för läkare

- Legitimationsbevis läkare

- Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen

- Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen

- Ev publikationsförteckning

 

Vi ser helst att du scannar in ovan angivna handlingar och bifogar i ansökan.

Meritförteckning för läkare hittar du på vår hemsida www.ds.se/jobb

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

 

Publicerad den

Liknande jobb

Titel Ansök senast

Medicinkliniken

Specialistkompetent läkare Diagnostiskt Centrum

HR

Läkare till yttre triage på Danderyds Sjukhus

Kvinnosjukvård & Förlossning

Intresseanmälan som examinerad läkare till Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.