Vårdchef till VO Geriatrik på Danderyds sjukhus

Drivs du av förbättrings- och utvecklingsarbete? Verksamhetsområde Geriatrik söker nu en vårdchef som vill vara med att förvalta och utveckla omvårdnadsarbetet inom såväl slutenvård som öppenvård.

Vårt anställningserbjudande

I rollen som vårdchef har du ett övergripande ansvar för omvårdnadsarbetet på verksamhetsområdets tre vårdavdelningar samt minnesmottagning. Du kommer att vara den som ansvarar för att planera och följa upp omvårdnadsarbetet samt stöttar cheferna i utvecklingen av omvårdnadsarbetet och medarbetarna inom omvårdnadsprofessionerna.

Arbetet som vårdchef är omväxlande då det innehåller både strategiska och operativa uppgifter. En viktig uppgift för vårdchefen är att fortsätta skapa goda förutsättningar för underställda chefer att utföra ett bra arbete i verksamheten. I rollen som vårdchef samverkar du kontinuerligt med verksamhetschef och vårdenhetschefer/enhetschef.

I rollen som vårdchef har du ett övergripande ansvar för omvårdnadsarbetet på verksamhetsområdets tre vårdavdelningar samt minnesmottagning. Du kommer att vara den som ansvarar för att planera och följa upp omvårdnadsarbetet samt stöttar cheferna i utvecklingen av omvårdnadsarbetet och medarbetarna inom omvårdnadsprofessionerna.

Arbetet som vårdchef är omväxlande då det innehåller både strategiska och operativa uppgifter. En viktig uppgift för vårdchefen är att fortsätta skapa goda förutsättningar för underställda chefer att utföra ett bra arbete i verksamheten.

I rollen som vårdchef samverkar du kontinuerligt med verksamhetschef och vårdenhetschefer/enhetschef. Utöver det deltar du i andra sjukhusövergripande forum och nätverk där du förväntas ha en aktiv roll. Utöver det deltar du i andra sjukhusövergripande forum och nätverk där du förväntas ha en aktiv roll.

Arbetsbeskrivning

Som vårdchef har du det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbete, ekonomi och medarbetare inom dina organisatoriska enheter. En viktig del i uppdraget är förmågan att kombinera den egna verksamhetens behov med en helhetssyn för att lösa verksamhetsområdets och sjukhusets uppdrag.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Arbeta strategiskt med att utveckla och följa upp omvårdnadsfrågor som leder till en kvalitets- och patientsäker vård. I samverkan med andra ledande funktioner/roller säkerställa hög patientsäkerhet, ett gott patientbemötande och en god kvalitet av vården. Samordna klinikens vårdsamordnare och studentverksamhet.
  • Aktivt arbeta med att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen för vårdavdelningar och mottagningar.
  • Säkerställa antalet vårdplatser inom verksamhetsområdet.
  • Personalansvar för vårdenhetschefer/enhetschef, klinikens bemanningsassistent och intagningssköterska. Stödja/utveckla och skapa förutsättningar för ett gott ledarskap och samarbetsklimat.
  • Samverka med andra vårdchefer inom sjukhuset kring kompetensförsörjning, patientsäkerhets- och arbetsmiljöfrågor
  • Arbeta med verksamhetsområdets mål, strategier och handlingsplaner utifrån verksamhetsplanen, samt uppföljning av enheternas och medarbetarnas måluppfyllelse och resultat.
  • Driva ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete i enlighet med sjukhusets vision och värderingar, i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten.
  • Ansvara för arbetsmiljöarbetet enligt gällande delegation, samt arbeta för att kontinuerligt utveckla arbetsmiljön och skapa en attraktiv arbetsplats för medarbetare, studenter och arbetssökande.
  • Kontinuerligt följa upp enhetens ekonomiska mål samt vidta nödvändiga åtgärder vid avvikelse mot budget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som arbetat inom geriatrik, samt har flera års erfarenhet som chef inom sjukvården.

Personliga egenskaper

För att axla rollen som vårdchef hos oss behöver du vara drivande, handlingskraftig och uthållig. Du har en förmåga att genomföra och följa upp uppdrag i enlighet med fastställda planer och mål. Du har ett coachande förhållningssätt och leder dina medarbetare framåt samt utvecklar samarbete mellan och inom team, verksamheter och professioner.

Det är viktigt att du kan driva förändrings- och utvecklingsarbete på ett framgångsrikt sätt och skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare och kollegor. Vi ser att du som söker trivs i att arbeta i en föränderlig och dynamisk verksamhet där idéer och nya angreppssätt ses som värdefulla för att kontinuerligt utveckla verksamheten. Ditt intresse för ledarskap gör även att du har förmågan att entusiasmera och leda dina medarbetare mot gemensamma mål.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.

Övrigt

Danderyds Sjukhus AB tillämpar tidsbegränsande chefsförordnande på fyra år som sedan kan komma att förlängas i perioder om två år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning som sjuksköterska.

På Danderyds Sjukhus har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Den första intervjun sker med rekryterande chef och HR-partner. Om du går vidare i processen får du genomföra en personlighetstest och ett logiskt analytiskt test. Återkoppling från testerna genomförs i samband med att du träffar vår chefsrekryteringsgrupp på en djupintervju. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Ansökan

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

På Danderyds Sjukhus har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Den första intervjun sker med rekryterande chef och HR-partner. Om du går vidare i processen får du genomföra en personlighetstest och ett logiskt analytiskt test. Återkoppling från testerna genomförs i samband med att du träffar vår chefsrekryteringsgrupp på en djupintervju. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.


Publicerad den

Liknande jobb

Lediga jobb
Titel Ansök senast

Sjukhusledningen

Operativ direktör till Danderyds sjukhus

Sjukhusledningen

Kommunikationsdirektör, Danderyds Sjukhus

Anestesi- och Intensivvård

Vårdenhetschef till KK- postop, AneIVA på Danderyds sjukhus