Verksamhetschef till VO Neurologi vid Danderyds sjukhus AB

Verksamhetsområde Neurologi är ett nybildat verksamhetsområde som innefattar neurologi samt logopedi. Neurologklinikens uppdrag består av akut och elektiv öppen- och slutenvård. Neurologkliniken har ca 140 medarbetare varav ca 20 specialister och 11 ST/blivande ST-läkare. Kliniken har tre avdelningar för slutenvård varav en för neurologi och KIAS (kroniskt invasivt andningsstöd), en strokeenhet samt en neurologisk akutvårdsavdelning (NAVA).

Neurologmottagningen omfattar teambaserad öppenvård för stroke, neuroinflammatoriska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar, rörelsesjukdomar och epilepsi. En teambaserad huvudvärksmottagning är under uppbyggnad. Öppenvården inkluderar en stor nybesöksmottagning och en behandlingsenhet. Neurologkliniken har nyligen fått ett utökat öppenvårdsuppdrag motsvarande vårdvalsneurologi. Akut öppenvård bedrivs sju dagar i veckan vid akutmottagningens sektion för neurologi (ej nattjänstgöring).

Utöver ovannämnda uppdrag har verksamhetsområdet ett undervisnings- och forskningsuppdrag som bedrivs i samarbete med bland annat institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus - Karolinska Institutet (KIDS). Neurologklinikens två huvudsakliga forskningsområden omfattar neuroinflammation och strokemedicin.

Verksamhetsområdet innefattar även sjukhusets logopediverksamhet. I Logopedklinikens uppdrag ingår elektiv öppenvårdslogopedi, språkförskolor och vårdvalslogopedi. Kliniken har ca 95 medarbetare varav 85 logopeder. Förutom mottagningen på Danderyds sjukhus har kliniken nio vårdvalsmottagningar inom Region Stockholm samt fem språkförskolor. Logopedmottagningen Danderyd omfattar teambaserad öppenvård för patienter med dysfagi, röststörning, oralmotoriska svårigheter och barn med ätovilja. Kliniken har ensamutföraruppdrag inom dyskalkyli och intensiv stamningsterapi. Klinikens vårdvalsmottagningar utreder och behandlar tal-, språk-, läs-, skriv- och talflytssvårigheter. 

Ditt uppdrag:

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med stora möjligheter att vara med och forma utvecklingen, både för verksamhetsområdet och för sjukhuset. Som verksamhetschef har du det övergripande   ansvaret för verksamheten, personal och ekonomi. I samverkan med övriga verksamhetschefer och stödfunktioner blir det ditt uppdrag att leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån sjukhusets vision och mål. Du ingår i sjukhusets ledningsgrupp och rapporterar till VD.

Din bakgrund:

Vi söker en ledare med bred erfarenhet av att leda och utveckla komplexa och kunskapsintensiva verksamheter. Du har erfarenhet av att bedriva framgångsrikt förändringsarbete och leda andra ledare. Du är läkare och är specialistkompetent. Det är meriterande om du har erfarenhet av forskning, grundutbildning för olika personalkategorier och är disputerad.

Som person är du förändrings- och framtidsorienterad. Du är konkret och tydlig med strategisk höjd och har lätt för att fatta beslut i komplexa situationer. Du arbetar genom andra och lägger stor vikt vid dina direktrapporterandes professionella och personliga utveckling. Du är en tydlig ledare och god kommunikatör som kan skapa förtroende på samtliga nivåer i organisationen. Du skapar relationer och är prestigelös men har samtidigt hög integritet och modet att driva obekväma frågor.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

 

Anställningsform:

Danderyds Sjukhus AB tillämpar tidsbegränsat chefsförordnande. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning i din profession som t.ex. överläkare/specialistläkare.

 

Information om tjänsten lämnas av:

VD Yvonne Haglund Åkerlind

tel: 08 - 123 552 00

HR-direktör Lena Henning

Te: 08-123 550 00

Fackliga företrädare:

Läkarföreningen Anette Hein

tel: 08 – 123 575 01

 

Välkommen med din ansökan!

  

 

Publicerad den

Liknande jobb

Titel Ansök senast

Ortopedi

Vårdenhetchef med passion för att leda och utveckla vår operationsenhet!

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.