Vi ska vara flera sjuksköterskor per patient på Njurmedicin!

Jag heter Angela Leal Morán och är vårdenhetschef för avdelning 1 Njurmedicin. Vi har bestämt oss för att vi ska vara flera sjuksköterskor per patient. Varför?

- Vi vill införa flera skift än de traditionella tiderna för dag-, kvälls- och nattpass.
- Vi ska må bra. Vi tror på och ska tillämpa hälsosamma scheman. Hos oss tar vi chefer ansvar för att garantera en schemaläggning som ger utrymme för återhämtning och som håller dig frisk. Den här är vår vision: Framtidens schemaläggning

 

- Vi ska också kunna tillämpa det nya arbetstidsavtalet till fullo. Detta innebär förkortad arbetstid som du i största möjliga mån ska kunna styra efter dina behov varje schemaperiod.

Vi erbjuder Dig:

-

Möjlighet att Du som sjuksköterska ska ägna din tid åt omvårdnaden och känna dig trygg. Vi har kommit långt i utvecklingen av stödfunktioner som idag är väl etablerade och som täcks av erfarna personer inom njurmedicin och som jobbat länge på avdelningen, som koordinator, vårdsamordnare och farmaceut.

- Flexibla rotationstjänster. Vi vet att det inte räcker med flexibla medarbetare. Vi erbjuder en flexibel organisation utan höga trösklar. Flera av våra sjuksköterskor tjänstgör på olika enheter inom kliniken. Vi är öppna för olika upplägg för rotation som utgår från det som passar Dig bäst.

- Mentorskap för Dig som är ny i professionen.

- Intern utbildning inom njursjukvård i två steg samt fortsatt specialisering för njursjukvård om 15 högskolepoäng.

- Du erhåller specifik kompetens i att utföra peritonealdialys.

- Som nyexaminerad sjuksköterska erbjuds Du även Danderyds Sjukhus introduktionsprogram på två terminer.

- Tydliga karriärvägar. Sedan flera år tillbaka har vi en väl utvecklad kompetensstege som idag implementeras inom hela SLL.

- Bra och tryggt ledarskap med chefer och ledare som markerar en tydlig riktning och som kan stötta dig i att utvecklas och växa som individ och inom professionen.

- Vi ser positivt till önskan om vidareutbildning inom specialistkompetensområden som gynnar vår verksamhet som tex specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, medicinsk vård eller palliativ vård

- En väl sammanhållen personalgrupp med god stämning och glädje på jobbet.

 

Du är:

 

 

Legitimerad sjuksköterska, som känner ett stort engagemang i ditt arbete och som tillsammans med oss vill skapa en god arbetsmiljö där medarbetare trivs, mår bra och utvecklas och där våra patienter är i trygga, säkra händer och får den bästa tänkbara vård.

 

Vår verksamhet har stor spännvidd från såväl akut som till kronisk vård, avancerad medicinteknisk vård, pre/post op vid accesskirurgi, utredning av kronisk och akut njursvikt samt vård vid livets slut. Patientens kontakt med njursjukvården blir ofta nära och livslång där vi hinner bygga en relation till patient och närstående vilket underlättar vår strävan att arbeta personcentrerat. I mån av plats vårdas även andra internmedicinska patienter, vilket gör att du som sjuksköterska får en stor kunskapsbredd inom omvårdnad och medicin. 

 
Njurmedicinska kliniken på Danderyds Sjukhus AB ansvarar för all njurmedicinsk specialistvård i norra Stockholm. I samband med NKS öppnande har vi fått ett utökat uppdrag. Vi går en spännande och expansiv tid till mötes!  
 
Kliniken består idag av en slutenvårdsavdelning, en njurmottagning som också inkluderar peritonealdialys- och transplantationsmottagning samt hemodialysmottagningar vid Danderyds sjukhus, Löwenströmska sjukhuset och i Norrtälje. Inom kliniken arbetar drygt 150 medarbetare och det finns ett mycket välfungerande samarbete mellan enheterna.  
 
Vi bygger nu Njurcentrum Nord som kommer inkludera njurmedicinsk mottagning, transplantationsmottagning och vår självdialysenhet för både hemodialys och peritonealdialys. Målet för Njurcentrum Nord är bästa möjliga prevention, flest möjliga njurtransplantationer och högst möjliga andel självdialys.
 
Intervjuer sker löpande så du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
 
 
 
 
 

Publicerad den

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.