Vill du bli en spjutspets inom njurmedicinsk omvårdnad!

Njurmedicinska kliniken söker sjuksköterska till kombinationstjänst inom avancerad njursjukvård.

 

För att fortsätta utveckla omvårdnaden utlyser vi nu kombinationstjänster mellan njurmottagning och slutenvården, eller hemodialysenheterna på Danderyd eller Roslagsdialysen i Norrtälje och slutenvården.

 
Vi ansvarar för all njurmedicinsk specialistvård i norra Stockholm och är Sveriges näst största klinik. Den njurspecifika omvårdnaden är en viktig del för att kunna nå målet att erbjuda bästa möjliga vård och behandling.

Du med kombinationstjänst kommer ingå i klinikens omvårdnadsråd Omvårdnadsrådet kommer ha ett övergripande uppdrag för att utveckla och kvalitetssäkra den njurmedicinska omvårdnaden samt främja utvecklingen av professionen.

Du arbetar i regelbundna intervaller på avdelningen och hemodialysenheten alternativt njurmottagningen. 10% av arbetstiden är reserverad till arbetet med omvårdnadsrådet.

Du kommer stå för bredd och spetskompetens inom njurmedicinsk omvårdnad.

Om enheterna

På vårdavdelningen vårdar vi både kroniska och akut sjuka patienter oavsett njursjukdom, stadium och behandling. Du arbetar med avancerad medicinteknik, pre- och postoperativ vård vid accesskirurgi och biopsier, utredning av kronisk- och akut njursvikt, behandling av infektioner samt vård vid livets slutskede. Du erhåller kompetens i att utföra peritonealdialys.

På hemodialysenheten ansvarar du självständigt för hemodialysbehandlingar. Arbetet innebär avancerade tekniska arbetsuppgifter och omvårdnad. Vi behandlar kroniskt njursjuka patienter och patienter med akut njursvikt. Vi lägger stort fokus på patientens lärande, egenvård och självdialys.

På njurmottagningen kommer du att träffa kronisk sjuka patienter, de som utreds för njurtransplantation samt de som följs efter transplantation. Du administrerar njurmedicinska behandlingar. Hantering av remisser och bokningar ingår också i uppdraget. Dina arbetsuppgifter byggs på efterhand när du hunnit skaffa dig erfarenhet.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från akutsjukvård och/eller öppenvårdsverksamhet. Erfarenhet inom njursjukvård är meriterande.

Personliga egenskaper

Du trivs bra med att utveckla dig själv och brinner för utvecklingen av din profession då det är en del av ditt uppdrag. Du blir stimulerad av variation mellan olika arbetsuppgifter och team.  

Vi erbjuder

- Individuellt anpassad inskolning utifrån din kompetens till varje enhet.

- Arbetsmiljön är viktig för oss. Hos oss får du får en rimlig arbetsbelastning med utrymme för återhämtning.

- Vi ser till att du får jobba på toppen av din kompetens. Farmaceut, vårdsamordnare, assistenter, koordinator, receptionist och kliniska omvårdnadsledare finns, du kan fokusera på patienterna och deras omvårdnad.

- Arbetstidsavtal som ger dig stor flexibilitet och möjlighet till förkortad arbetstid med full lön.

- Tydliga karriärvägar kopplade till kompetensstege.

- Det finns stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.

Kompetensutveckling

- Regional utbildning inom njursjukvård i två steg samt fortsatt specialisering för njursjukvård om 15 högskolepoäng.

- Vi ser positivt till önskan om vidareutbildning inom specialistkompetensområden som gynnar vårt verksamhetsområde som t ex specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, medicinsk vård eller palliativ vård.

- Regelbundna interna föreläsningar.

- Klinikövergripande utvecklingsdagar.

 

Den närmaste tiden kommer vi skapa ett Njurcentrum Nord som, när det är helt klart, ska innehålla njurmottagning, transplantationsmottagning, självdialysverksamheten (peritoneal- och hemodialys) och en behandlings- och dagvårdsenhet.

Förutom vår kliniska verksamhet har vi ett stort utbildningsuppdrag för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt ett stort forskningsuppdrag med flera aktiva forskare och doktorander.

Njurkliniken har ca 160 medarbetare som bedriver både akut och planerad njurmedicinsk vård av mycket hög kvalitet. Våra patienter, som i hög utsträckning är kroniskt sjuka, är i enkäter mycket nöjda med tillgänglighet, bemötande och kvalitet vid kliniken.

 

På Njurmedicinska kliniken erbjuder vi dig en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö.

”Anledning att jag jobbat flera år på kliniken och inte vill gå någon annanstans är att jag alltid fått möjlighet att växa och ta på mig nya utmaningar. Vi har en stark sammanhållning och alla är lika viktiga och värdefulla”

Sofia, vårdavdelning njurmedicin 1

 

Välkommen med din ansökan!

Publicerad den

Liknande jobb

Titel Ansök senast

Hjärt och Fysiologi

Sjuksköterska med diabeteskompetens till integrerad mottagning - deltid

Kvinnosjukvård & Förlossning

Sjuksköterska, natt på gyn avd 14 på Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus

Rehabiliteringsmedicin

Sjuksköterska till toppmodern vårdavdelning Hjärnskaderehabilitering

Medicinkliniken

Sjuksköterskor till Akutvårdsavdelning (AVA) på Danderyds Sjukhus

Hud Reumatologi Infektion

Sjuksköterska till Infektionskliniken på Danderyds Sjukhus

Medicinkliniken

Sjuksköterskor sökes till Danderyds Strokeenhet

Kvinnosjukvård & Förlossning

Barnmorska/Sjuksköterska

Hjärt och Fysiologi

Sjuksköterskor sökes till avdelning 97 Hjärtklinikens studentavdelning.

Kontakt

Om du har frågor om jobb-möjligheter inom ett specifikt verksamhetsområde eller vill skicka en spontanansökan är du välkommen att mejla till rekrytering.ds@sll.se där du anger i rubriken vad det är för typ av tjänst det gäller.