Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Alexander Weman, specialistsjuksköterska på infektionskliniken
Hud Reumatologi Infektion

Mer patientsäkert på infektionskliniken

Arbetsuppgifterna i sig är inte är några nyheter, teamet kring patienten gör redan allt detta. Men nu har vi tydlig struktur och det ger både ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö, säger Alexander Weman, infektionssjuksköterska.

Läs mer

Så här jobbar vi