Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.
Mer Info
Linnéa Johansson
Neurologi

Familjär känsla ger trygghet i teamet

– Vi har ett fint samarbete inom och mellan vårdlagen, vilket gör att arbetet flyter på bra. I larmkedjan träffar man många olika professioner vilket ger ett roligt utbyte sinsemellan. Det är en familjär känsla här, det känns tryggt, säger Linnéa Johansson, sjuksköterska på strokeavdelning 73.

Läs mer

Så här jobbar vi