Bilden visar en medarbetare som gipsar en kollegas arm, under ett utbildningstillfälle.

Möt oss

Spännande vardag, framgångsrik forskning och ständiga förbättringsarbeten! Här berättar medarbetare och chefer från våra olika verksamheter om sitt arbete på Danderyds sjukhus.

Så här jobbar vi

8 visas av totalt 317
Danderydsgeriatriken

Viktigt med helhetsperspektiv kring den multisjuka patienten

- Vi jobbar med ett helhetsperspektiv runt varje patient där vi tar hänsyn till det sjuka, det friska och det sociala. Vi försöker ge patienten stöd för att hen ska må bra och vara så oberoende av hjälp som möjligt. Den geriatriska patienten är ofta multisjuk med komplex bild så därför är det extra viktigt att fokusera på helheten, säger Eva Ottosson, överläkare och underläkarchef på Danderydsgeriatriken sedan 2018.