Besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Joakim Lilieborg, sjuksköterska neurologi, Danderyds sjukhus. Står i dörröppning till vårdavdelning
Neurologi

Bra balans mellan vårdavdelning och akutlarm

– Hos oss är den ena dagen aldrig den andra lik. Den som jobbar här får en bred erfarenhet som man har nytta av resten av karriären, säger Joakim Lillieborg, biträdande vårdenhetschef, strokeavdelning 73.

Läs mer

Så här jobbar vi