Elli Calissi, undersköterska Dagoperation, mitten Yvonne Haglund Åkerlind vd, till höger Christina Gerdin, vårdenhetschef Dagoperation

100 procent är nöjda med Dagoperation

Dagoperation är en relativt liten avdelning med tre operationssalar och en pre- och postoperation-avdelning, vilket innebär att det är en konstant rörelse i flödet. Gott samarbete är nyckeln till framgång, både i patientnöjdhet och trivsel för medarbetarna.

För att få verksamheten att fungera effektivt krävs stor flexibilitet och samarbete hos personalen liksom smidiga och välfungerande rutiner med bland annat digitala hjälpmedel. Navet i verksamheten är ”kommandobryggan” där två dagliga sektionsledare/flödeskoordinatorer koordinerar den dagliga verksamheten.

– Operationsteamet arbetar med hur vi tar hand om patienten på operationssalen, både inför och under operation, för hur operationsprogrammen är uppbyggda i förhållande till antal patienter, för typ av instrumentarium och hur vi förbereder detta. Anestesiteamet arbetar med patienten före, under och efter operation, med en imponerande fingertoppskänsla för hur patienten mår, för uppvaknandet och för patientens möjlighet att komma tillbaka hem så snart som möjligt. Det här samarbetet har en central betydelse för oss och patienten, vi samarbetar så tätt att vi inte ens tänker på att vi är två olika verksamhetsområden säger Christina Gerdin, vårdenhetschef på Dagoperation.

Gott samarbete ger nöjda patienter

Christina berättar vidare om den fantastiska respons som enheten har fått från patienterna. Samtliga, 100 procent, skulle rekommendera enheten, 94 procent har känt sig delaktiga i vårdbesluten och 98 procent anser sig ha fått tillräcklig information om sin vård och behandling.

– Vi som arbetar här känner att arbetet är intressant och det är en bra stämning mellan alla personalgrupper. Våra fina omdömen från patienterna blir ett bevis för att det funkar bra – både samarbetet mellan olika personalgrupper och mellan våra verksamhetsområden. Alla är viktiga för att få igenom dagens operationsprogram, vi hjälps åt och har samma mål – att göra det bästa för patienten, säger Christina.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb