Bild på undersköterskan Adrien Golshani

Action varje dag

Adrien Golshani började sitt arbete 2008 som undersköterska på avd 63, Kirurgi- och urologkliniken. Vi har pratat med honom om actionfylld vardag, utveckling och teamwork som leder till trygg vård.

Vad är roligast med din roll?

- Att ha nära kontakt med patienten, att finnas för dem som behöver och att få ta del av patientens förbättring under vårdtiden.

Varför ska man arbeta som undersköterska på Kirurgi- och urologkliniken?

- För att det är action varje dag! Varje dag är en möjlighet att lära sig någonting nytt. Inom kirurgin möter man många olika typer av patienter med olika typer av sjukdomar. Jag utvecklar min kompetens genom att exempelvis hantera dränage, göra såromläggningar delta vid olika observationer vid trauma.

Vad innebär utveckling för dig och hur ser utvecklingsmöjligheterna ut som undersköterska just här? 

- Utveckling för mig innebär att man lär sig någonting nytt för varje dag vilket är möjligt på avd 63. Jag får delta på olika kurser och utbildningar. I och med att vi är en katastrofavdelning så uppdaterar vi oss kontinuerligt gällande rutiner för beredskap vid olika samhällskatastrofer vilket är superspännande.

Hur ser din vision ut för teamet och avdelningen framöver?

- Att vi ständigt strävar efter att jobba som ett team oavsett yrkesroll dvs läkare, sjuksköterska och undersköterska och att vi arbetar mot samma mål; en trygg vård.

Styrkor i teamet?

- Vi har ett öppet klimat på avdelningen samt energiska och kompetenta medarbetare. Vi är öppna för nya idéer, vi lär oss och lär ut till nya medarbetare.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb