Nanna Moritz barnmorska förlossningen DS

FAM är akuten för de med graviditetsproblem

Misstanke om att vattnet har gått, en blödning, en buksmärta eller minskade fosterrörelser. Det är några av de allra vanligaste frågorna från gravida kvinnor som de vill ha svar på när de besöker Förlossningens akutmottagning (FAM). Barnmorskan Nanna Moritz ansvarar för att alla gravida får hjälp dygnet runt.

Barnmorskan Nanna Moritz har en lång bakgrund som förlossningsbarnmorska på Danderyds sjukhus. Sedan oktober 2020 är hon ansvarig för FAM-verksamheten som besöks av gravida efter vecka 22. Mottagningen har en egen ingång med skjutdörrar och FAM-entrén ligger bara 30 meter från förlossningens huvudingång.

– Man kommer till oss om man ha en akut åkomma i sin graviditet som inte kan vänta mer än 24 timmar. Allra vanligast är kontroller av kvinnor i latensfas, misstänkt vattenavgång eller de som upplever minskade fosterrörelser. Utredning för eventuell havandeskapsförgiftning, som ger symtomen högt blodtryck och huvudvärk är vanligt, säger Nanna som är biträdande vårdenhetschef.

Besökare som kommer till FAM får vänta på sin tur i väntrummet och under dygnet besöker cirka 20–40 patienter mottagningen.

– De som ringer DS förlossning kommer till vår telefon där vi gör en medicinsk lägesbedömning och beslutar om de ska vidare till förlossningen eller till FAM. Barnmorskorna som jobbar hos oss har generellt minst två års erfarenhet från ”arbete på golvet”. Hos oss får man ett bra omhändertagande och patienterna kan känna sig säkra. Innan man går härifrån får patienten alltid veta vad nästa steg blir, en plan eller så är allt frid och fröjd och kvinnan går hem med ett lugnande besked, förklarar Nanna.

Säker vård med erfaren personal

På varje pass finns det två barnmorskor och en undersköterska samt en läkare stationerad på FAM alla vardagar på dagtid. Besökstrycket är högst på eftermiddagar. Vid ankomst görs en första kontroll med blodtrycksmätning, kroppstemperatur, syresättning i blodet, puls och andningsfrekvens (så kallad ONEWS). De sammantagna svarsresultaten och sökorsaken styr sedan prioriteringen. Om en akut operation skulle behövas, vilket sällan inträffar, så finns det operationssalar runt hörnet.

– Vi handlägger även heminduktioner hos oss och vi är en av de första – av få – kliniker i Sverige som gör. Vi har hunnit med drygt 100 stycken sedan start för ett år sedan och vi har en väldigt hög kundnöjdhet enligt våra utvärderingsenkäter, säger Nanna. 

Hon sa upp sig i höstas från förlossningen i samband med barnmorskeupproret, men tog tillbaka sin uppsägning och valde att stanna när löftet om Sankt Görans öppnande kom.

– Det som händer nu är revolutionerande inom förlossningsvården. Det kokar överallt här och mycket är på gång och äntligen prioriteras kvinnors hälsa. Är otroligt stolt över att vara en del av den utvecklingen. Jag har fantastiska chefer och kollegor som brinner för att förbättra förlossningsvården på DS och det gör att det är så roligt att arbeta här. När jag fick frågan om jag ville bli ansvarig chef för FAM och specialistmödravården tackade jag ja, då jag tycker att den pågående verksamhetsutvecklingen är otroligt viktig och stimulerande, berättar Nanna Moritz.

Här kan du läsa fler berättelser om Framitidens förlossningsvård.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb