Besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Johann Albert, intensivvårdsläkare, i skyddsmundering, visar upp ett platsförkläde.

Återvinning av skyddsförkläden

Ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus för att återvinna skyddsförkläden kan ge minskade utsläpp med 85 procent.

I början av 2020 inleddes ett pilotprojekt mellan Danderyds sjukhus och Trioworld, en aktör inom hållbara plastfilmlösningar, för att utvärdera insamling och återvinning av skyddsförkläden. Projektet, som omfattar intensivvården, endoskopiverksamheten, röntgen och infektion, samlar in använda skyddsförkläden som sedan går till sortering, rening och nedsmältning för produktion av ny plastfilm och nya skyddsförkläden.

− Vi är många som är oroade för miljöpåverkan av plaster, så det här känns som ett steg i rätt riktning. Projektet ligger helt i linje med regionens och sjukhusets ambition att leda utvecklingen och värna om miljön och redan från start fick vi ett enormt gensvar från samtliga inblandade på sjukhuset, säger Johanna Albert, anestesi- och intensivvårdsläkare samt initiativtagare och projektledare för pilotprojektet på Danderyds sjukhus.

− Vi har börjat fundera på hur vi ska kunna organisera sortering och hantering om vi framöver får ta hand om hela sjukhusets förbrukning av denna typ av skydd. Med detta projekt gör vi något positivt för miljön samtidigt som vi är med och driver utvecklingen framåt, säger Björn Wiktorin på försörjningsenheten, Sjukhusgemensam Service.

Sedan projektets start har Trioworld byggt en helautomatiserad linje för tillverkning av förkläden och kan idag leverera 230 miljoner skyddsförkläden per år och cirka 10 miljoner skyddsrockar i plast.

Enligt beräkningsmetoden LCA (livscykelanalys) kommer en 95-procentig återvinning att ge cirka 80-85 procent minskat koldioxidutsläpp beroende på avstånd för insamling, rening och val av teknik. Varje återvunnen kilogram plast producerar ett kilogram CO2, samtidigt som varje nytillverkat kilogram plast producerar sex kilogram CO2. Potentialen att minska CO2 produktionen och spara olja som är grunden till absoluta merparten av all plasttillverkning är därmed stor.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb