Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
En hand som håller i ett provrör, i en låda med flera provrör.

Blodförtunnande läkemedel fördel även för cancerpatient

Adriano Atterman, specialistläkare på medicinkliniken, har forskat på blodförtunnande läkemedel i tablettform, så kallade OAK, för bland patienter som har både förmaksflimmer och cancer.

– Det finns idag gedigen vetenskaplig grund att behandla personer med förmaksflimmer och förhöjd strokerisk med OAK, eftersom detta minskar risken för stroke. Bland dem som inte bara har förmaksflimmer utan också cancer har man däremot inte varit lika säker på om OAK skyddar mer än det skadar – cancer ökar nämligen risken för blödning. Det här är en patientgrupp som blir allt större i takt med en åldrande befolkning och att fler lever med cancer, säger Adriano Atterman, specialistläkare på medicinkliniken.

Mer nytta än risk

I sin avhandling har han studerat registerdata som omfattar samtliga personer i Sverige med både förmaksflimmer och cancer mellan 2005 och 2017. Resultaten visar att dessa patienter överlag har mer nytta än risk av OAK-behandling.

– Detta är särskilt tydligt bland dem med förhöjd strokerisk, under det första året efter cancerdiagnos och vid användning av NOAK, den nyare generationen blodförtunnande som alltmer kommit att ersätta Waran. Trots att cancer är kopplat till ökad blödningsrisk under pågående OAK-behandling så överväger nyttan av mindre risk för blodpropp i hjärnan risken för hjärnblödning. Vi har också kunnat konstatera att införandet av NOAK inneburit högre grad av behandling bland dem med högst strokerisk, men att det fortfarande finns risk för underbehandling bland förmaksflimmerpatienter som också har cancer, säger han.

Individuella bedömningar behövs

Slutsatsen är att cancer inte bör vara en faktor som automatiskt diskvalificerar personer med förmaksflimmer från att behandlas med OAK. Forskningen visar att man istället bör göra individuella bedömningar och hellre ha en tätare uppföljning av dessa patienter.

­– På så sätt skulle fler kunna undvika stroke som kan orsaka både personligt lidande och kostsamma samhällsinsatser, säger Adriano.

Den 23 oktober disputerade Adriano Atterman på sin avhandling Oral anticoagulants as stroke prevention in the setting of atrial fibrillaton and cancer (ung. övers. ”OAK som strokeförebyggande behandling bland dem med både förmaksflimmer och cancer”)

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb