Joakim Lilieborg, sjuksköterska neurologi, Danderyds sjukhus. Står i dörröppning till vårdavdelning

Bra balans mellan vårdavdelning och akutlarm

På sjukhusets vårdavdelning 73 stroke får du en bred erfarenhet av både akutlarm och omvårdnad. Joakim Lillieborg, biträdande vårdenhetschef, berättar om hur det är att arbeta inom strokeenheten på Danderyds sjukhus.

– Hos oss är den ena dagen aldrig den andra lik. Den som jobbar här får en bred erfarenhet som man har nytta av resten av karriären. Vi som jobbar här trivs med flexibilitet och vi gillar att det kan vara ett högt tempo, men att vi också får jobba med den mer djupgående omvårdnaden.

Kombinationen ger bra förståelse för hela vårdkedjan. Våra chefer har lång erfarenhet inom strokevård vilket gör att de har en stor förståelse för hur det är att jobba nära patienterna. Teamen inom strokevården består av flera olika professioner, ingen är rädd att fråga om hjälp och vi lär oss värdefulla saker av varandra.

Vi sätter patientens bästa i centrum för vi ska bedriva en vård med hög kvalitet som vi är stolta över! Därför ligger mycket fokus på kompetensutveckling inom teamet, berättar Joakim Lillieborg.

Joakim tog sin sjuksköterskeexamen 2014 och började därefter arbeta på Danderyds sjukhus. 2018 började han som biträdande vårdenhetschef på vårdavdelning 73 stroke.

Neurologisk övervakningsvård

Under hösten 2021 öppnar en ny enhet för övervakning för neurologi- och neurokirugipatienter. De som jobbar där kan välja rotationstjänst mellan vår strokeenhet, vårt larmteam och den nya enheten neurokirurgisk intermediärvårdsadvelning och neurologisk akutvårdsenhet. 

– När man är med från början får man en fin möjlighet till att vara med och påverka, ta fram arbetssätt och tillsammans jobba fram en verksamhet som är bra för både medarbetare och patienter. Det är en spännande möjlighet!

Här kan du läsa mer om vår neurologiska övervakningsenhet.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb