Anna Bonnivier

Chefsjuksköterska – ny roll i som vill sätta omvårdnad på kartan

Sedan den 1 september har Danderyds sjukhus en sjukhusövergripande chefsjuksköterska. Hon heter Anna Bonnivier och hennes uppdrag är att arbeta för att omvårdnadsperspektivet ännu tydligare ska stärka och utveckla patientarbetet på hela sjukhuset.

- Mitt första intryck av Danderyd är att det finns ett enormt engagemang i organisationen, och så mycket kunskap, erfarenhet och stolthet. Den här rollen verkar ha varit efterlängtad bland både chefer och medarbetare, och jag har sedan dag ett fått enormt mycket positiv respons av alla jag mött. Det är en härlig energiboost och jag ser väldigt mycket fram emot att ta mig an det här uppdraget, säger Anna Bonnivier.

Anna kommer närmast från arbetet som chef för verksamhets- och ledningsstöd vid Universitetssjukhuset i Örebro. Innan det jobbade hon som enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg med ansvar för tillsynen av akutsjukvård, prehospital vård samt geriatrik i regionerna Stockholm och Gotland. I bagaget har hon också bland annat erfarenhet som sjuksköterska på en akutklinik, flera chefsbefattningar i offentlig och privat verksamhet och en masterexamen i ledarskap och kvalitetsförbättring.

Uppdraget som chefsjuksköterska är en samordnad roll i sjukhusets ledningsgrupp som ska verka i ett horisontellt ledarskap på strategisk och taktisk nivå. Det innebär mer konkret att leda, utveckla och hålla ihop det övergripande arbetet inom omvårdnadsområdet på sjukhuset.

- En stor del av arbetet kommer att vara att samarbeta med alla kompetenta chefer i verksamheten. Det är de som gör det viktiga operativa arbetet och tillsammans ska vi öka hållbarheten i den vård som bedrivs, för både patienter och medarbetare. För att möta framtidens utmaningar måste vi jobba mer samordnat mellan professionerna, utveckla dem och också involvera patienterna mer, säger Anna.

Vården i hela landet delar liknande utmaningar, till exempel kompetensförsörjning, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Till det kommer det ekonomiska läget, en allt äldre befolkning och för stockholmsregionens del en minskning av befolkningen. Samtidigt finns det en stark vilja och ett engagemang, och många goda exempel att ta vara på.

-  Svensk vård är fantastisk och jag brinner för att vi ska kunna fortsätta ge god omvårdnad och vara stolta över vårt arbete. Mitt intryck är att det finns ett väldigt gott samarbetsklimat här på sjukhuset, och det skapar goda förutsättningar för att gemensamt ta oss an de utmaningar vi står inför, avslutar Anna Bonnivier.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb